kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    Andre udbud 2021    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2021/2022


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Error

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehuset

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Arbejdet med recovery i psykiatrien 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 0 Kontakt skolen
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Inkontinens: pleje, behandling og vejledning 1 Ledige pladser
Kliniske opgaver i almen praksis 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 0 Kontakt skolen
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Patient med demens på somatisk sygehus 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder ajourføring m. fokus på simulation 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Professionalisering af faglige relationer 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 0 Kontakt skolen
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 3 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 2 Ledige pladser
Støtte ved kognitiv behandling 1 Ledige pladser
Error

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Angst og depression hos ældre 1 Ledige pladser
Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 0 Kontakt skolen
Arbejdet med børn i udsatte positioner 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 1 Ledige pladser
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 1 Ledige pladser
Arbejdet med recovery i psykiatrien 1 Ledige pladser
Arbejdet med sindslidende med misbrug 0 Kontakt skolen
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer 1 Ledige pladser
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 0 Kontakt skolen
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Inkontinens: pleje, behandling og vejledning 1 Ledige pladser
Interkulturel pædagogik 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 3 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder ajourføring m. fokus på simulation 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 0 Kontakt skolen
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 3 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Støtte ved kognitiv behandling 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Voksenhandicap - aldring og demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 2 Ledige pladser
Error

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke - Social og sundhedshjælper 1 Ledige pladser
AMU Pakke - Social og Sundhedshjælper 0 Kontakt skolen
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Angst og depression hos ældre 1 Ledige pladser
Arbejde med ældre i eget hjem 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med kronisk sygdom 2 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer 1 Ledige pladser
Det meningsfulde liv - mennesker med demens 1 Ledige pladser
Faglig styring og dokumentation 0 Kontakt skolen
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 3 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 0 Kontakt skolen
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Inkontinens: pleje, behandling og vejledning 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Kvalitet i offentlige velfærdsydelse 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 3 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 0 Kontakt skolen
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens (Demens I) 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Personer med demens/Det meningsfulde liv(demensII) 1 Ledige pladser
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder ajourføring m. fokus på simulation 1 Ledige pladser
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Professionalisering af faglige relationer 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 0 Kontakt skolen
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 3 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 2 Ledige pladser
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing - Tønder kommune 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn - Tønder kommune 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing Tønder Kommune UC syd og SOSU-syd 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder kommune, UC syd 2 Ledige pladser
Træning af borgere i eget hjem 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb. 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 2 Ledige pladser
Error

Pædagogisk arbejde med børn og unge

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke pædagogisk assistent 1 1 Ledige pladser
AMU pakke Pædagogisk assistent 2 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 0 Kontakt skolen
Arbejdet med børn i udsatte positioner 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 1 Ledige pladser
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer 1 Ledige pladser
Arbejdet som netværksfamilie 1 Ledige pladser
Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet 0 Kontakt skolen
Brede mål af læringsmiljøet 0 Kontakt skolen
Brede mål og mentalisering - Haderslev dagpleje 0 Kontakt skolen
Brede mål og mentalisering - Haderslev dagpleje. 0 Kontakt skolen
Bredemål og evaluering af læringsmiljøet 0 Kontakt skolen
Bredemål og mentalisering - Haderslev dagpleje 0 Kontakt skolen
Børn med sproglige udfordringer 1 Ledige pladser
Børn motorik, sansning og bevægelse 1 0 Kontakt skolen
Børn og unge med angst 1 Ledige pladser
Børn, natur og udeliv 1 Ledige pladser
Børns alsidige personlige udvikling 1 Ledige pladser
Børns kommunikation og sprog 1 Ledige pladser
Børns kommunikation og sprog 2 1 Ledige pladser
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 1 Ledige pladser
Børns sociale udvikling 1 Ledige pladser
Børns sproglige udvikling 0 Kontakt skolen
Børns sproglige udvikling 1 1 Ledige pladser
Den styrkende pædagogiske læreplan 1 Ledige pladser
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje. 2 Ledige pladser
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud 3 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Interkulturel pædagogik 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for pædagogiske medarbejdere 0 Kontakt skolen
Læringsmiljø, børns sansning og bevægelse 2 1 Ledige pladser
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 3 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Pædagogmedhjælper i dagtilbud 1 Ledige pladser
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner 1 Ledige pladser
Error
Webdesign byro aabenraa