Administrativt personale

Administrativt personale

Janni Marcussen
Janni Vinter Hansen
Debitorbogholderi,
løn- og personaleadministration
icon.handset 73 33 43 21
Karen Kulmbak 2021
Karen Kulmbak

Ledelsessekretær

icon.handset 73 33 43 46   mobil 20 12 16 03

icon.envelope  kk@sosu-syd.dk

Kirsten Ansbjerg Blank1
Kirsten Ansbjerg Blank
Uddannelsessekretær

icon.handset 73 33 43 55
Tina Bonde Andersen
Tina Bonde Andersen
Sekretær for 
uddannelsesvejledningen

icon.handset 73 33 43 92
kuvert tba@sosu-syd.dk

Webdesign byro aabenraa