Administrativt personale

Administrativt personale

Janni Vinter Hansen
Janni Vinter Hansen
Debitorbogholderi,
løn- og personaleadministration
icon.handset 73 33 43 21
Karen Kulmbak 2021
Karen Kulmbak

Ledelsessekretær

icon.handset 73 33 43 46   mobil 20 12 16 03

icon.envelope  kk@sosu-syd.dk

Kirsten Blank 2021 IMG 42791 lille 1
Kirsten Ansbjerg Blank
Uddannelsessekretær

icon.handset 73 33 43 55
200918Linda 2018 lille
Linda Plüger Vejbæk

Økonomikonsulent

icon.handset 73 33 43 38
icon.envelope lpv@sosu-syd.dk
Tina Bonde Andersen SH
Tina Bonde Andersen
Sekretær for 
uddannelsesvejledningen

icon.handset 73 33 43 92
kuvert tba@sosu-syd.dk

Webdesign byro aabenraa