EUD-reform 2015

SOSU-Syd er en erhvervsskole, og lige nu arbejdes der på en ny reform af erhvervsuddannelser (EUD-reform). Indholdet i reformen er ikke færdigarbejdet, og vi kan derfor kun beskrive overordnede ændringer. Du kan læse mere om reformen her.

Vi opdaterer løbende siderne om vores uddannelser, så de følger med reformen. Find siderne ved at klikke på linksne herunder:

Grundforløb 1 / Grundforløb 2 / SOSU Trin 1 / SOSU Trin 2 / PA

 

Herunder finder du en samlet oversigt over de største ændringer i forbindelse med reformen.

Omsorg, sundhed og pædagogik

Når den nye reform er trådt i kraft, findes SOSU-skolerne under hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik. Uddannelsernes samlede indhold og niveau ændres ikke.

Ændringer for grundforløb

- Nyt adgangskrav: Mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik fra grundskolen i hvert af fagene.
- Grundforløbet deles i to: Grundforløb 1 (varighed: 20 uger) og Grundforløb 2 (varighed: 20 uger).
- Alle direkte fra 9./10. klasse eller højest et år efter grundskolen skal igennem begge grundforløb, inden de søger ind på et hovedforløb (varighed: 40 uger).
- Alle andre under 25 år starter direkte på Grundforløb 2, med enkelte undtagelser (varighed: 20 uger).
- Personer over 25 år starter på Grundforløb 2 under EUV (erhvervsuddannelse for voksne).

Ændringer for hovedforløb

- Nyt adgangskrav til SOSU Trin 1: Bestået dansk D og naturfag E.
- Nyt adgangskrav til Pædagogisk Assistentuddannelse: Bestået dansk D, samfundsfag E, idræt F og psykologi F.

12 bliver til 4

De 12 fællesindgange til en erhvervsuddannelse reduceres til 4 erhvervsfaglige hovedområder, der tilsammen repræsenterer alle erhvervsuddannelser:

- Omsorg, sundhed og pædagogik
- Kontor, handel og forretningsservice
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Teknologi, byggeri og transport

Intentionerne bag

Reformen sætter fokus på at skabe et læringsmiljø og en pædagogisk tilgang, der understøtter alle elevers læring. Intentionerne fra regeringens side er følgende:

- Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Intentionerne er inddelt i følgende indsatsområder:

- Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
- Enklere og mere overskuelig struktur
- Bedre videreuddannelsesmuligheder
- Fokusering af vejledningsindsatsen
- Klare adgangskrav
- Ny erhvervsrettet 10. klasse
- Mere og bedre undervisning
- Fortsat indsats for praktikpladser
- Ny kombineret ungdomsuddannelse
- Ny erhvervsuddannelse for voksne

NyGFkasse

 

Senest ændret torsdag, 23 april 2015 10:17
Webdesign byro aabenraa