Logo
Udskriv denne side

Debriefing

Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Debriefing

Debriefing består af tre faser
Debriefing foregår i en gruppe sammen med en underviser

Beskrivelsesfase: Beskrive  og overveje
Analysefase: Reflektere ud fra teori
Anvendelsesfase: Anvendelse i praksis

Beskrivelsesfase

Hver i gruppen giver en kort beskrivelse af, hvad der skete i situationen:

Hvilke handlinger udførte du?
Hvordan oplevede du handlingerne?
Hvordan reagerede du i situationen
Hvad gik rigtig godt?
Hvad gik mindre godt?

Analysefase

Problemområder fra beskrivelsesfasen opsummeres:

Hvilke årsager er der til problemområderne ? - brug teori.
Hvordan handlede du i situationen? Begrund dine handlinger.
Hvordan virkede det, du gjorde?
Ville du have gjort noget anderledes?
Har du erfaringer med en lignende situation fra praksis?

Anvendelsesfase

Hvis du stod i samme situation i praksis, var der så noget, du ville have gjort anderledes?

Er der noget, som du vil tage højde for i  en lignende situation i praksis?
Manglede du nogle færdigheder i situation - eller hvis du stod i praksis.
Hvordan vil du opnå de manglende færdigheder?
Hvad har du lært?

© Social- og Sundhedsskolen Syd | Bjerggade 4M | 6200 Aabenraa | Tlf.: 73 33 43 00 | sosu@sosu-syd.dk | sikkermail@sosu-syd.dk | EAN-nr: 5798000558021 | CVR: 29556482 | Design byroco | Login