SMAK model

Bedøm denne artikel
(1 Bedømmelse)

SMAK

SMAK-modellen lægger op til en struktur, som er med til at opdele den komplekse plejesituation i mindre dele.

  • Giver overblik.
  • Anvendes i før-refleksion og eller i planlægning af plejen.
 

Status på borgeren

Hvilke ressourcer og symptomer har borgeren?
Hvilket funktionsniveau har borgeren?
Hvilke problemer og behov giver borgeren udtryk for?
Hvad er der dokumenteret det sidste døgn?
Hvilke svar er der på undersøgelser, f.eks. blodprøver og urinstix?
Hvad skal jeg have styr på?

Mål for pleje og aktiverende opgaver

Hvad skal borgeren have støtte/hjælp til?
Hvilken egenomsorg skal borgeren trænes i?
Hvad skal borgeren lære at mestre?
Hvilke aktiviteter skal borgeren foretage?
Hvilke krav stiller det til dine kompetencer (personlige og faglige)
Hvem skal du samarbejde med for at kunne udføre opgaverne?
Hvilke kompetencer skal den person have?
Hvilke undersøgelser skal borgeren til i løbet af dagen?

Arbejdsfordeling efter kompetence

I hvilken rækkefølge skal opgaverne udføres?
Hvad er det forventede tidsforbrug?
Hvem gør hvad i forhold til den enkeltes kompetencer?
Hvordan indgår det tværfaglige samarbejde?

Kommunikation og etik

Hvordan udføres kommunikation på en etisk, respektfuld og empatisk måde?
Hvordan tager I hensyn til borgerens livsstil og kulturforståelse?
Hvordan sikrer I, at I tager udgangspunkt i borgerens ønsker?
Hvordan motiverer I borgeren ved hjælp af kommunikationen, verbalt og nonverbalt?

Mere i denne kategori: « Didaktiske værktøjer Debriefing »
Webdesign byro aabenraa