Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 1088

EUX Velfærd - Student på SOSU SYD

                

EUX VELFÆRD 
er en uddannelse for de ambitiøse, målrettede og engagerede elever, der gerne vil gøre en ekstra indsats med den teoretiske del af deres uddannelse. men også have fokus på hurtigt at blive faglært og klar til job. Dermed kombineres en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.
Med EUX Velfærd behøver du ikke længere vælge det ene frem for det andet, for uddannelsen giver mulighed for at kombinere det bedste fra begge verdner og åbner alle døre for videreuddannelse.
 
To uddannelser i én
EUX Velfærd giver både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent. Det betyder at du får et uddannelsesforløb, der veksler mellem teori, praksis og gymnasiale fag. Det er en uddannelse, der giver rigtig mange muligheder. Som elev tager du din faglige erhvervsuddannelse, samtidig med at du får fag på gymnasiale niveauer. Det dygtiggør til både en karriere direkte efter skolen eller muligheden for at tage en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for.

Uddannelse med udfordring
Med valget af EUX Velfærd står alle døre åbne. Men valget af EUX Velfærd kræver omtanke, for en EUX-uddannelse stiller krav til dig.
 
Som elev på EUX Velfærd skal du være indstillet på at arbejde lidt ekstra for din uddannelse. En uddannelse der tager længere tid, end hvis du valgte den ordinære erhvervsuddannelse eller gymnasiale eksamen. Til gengæld for den indsats får du et eksamensbevis der åbner døre for endnu flere fremtidsmuligheder. EUX Velfærd er et stort plus for fremtiden uanset hvad du vælger. Det signalerer nemlig, at du er ambitiøs og fagligt dygtig. 
 
Som elev på EUX Velfærd skal du være indstillet på at:
- arbejde på et højt niveau
- lære at gøre noget godt for andre
- veksle mellem selvstændigt arbejde og gruppearbejde
- tage del i både kreative projekter og praktisk arbejde
- at have lange praktikforløb
- komme på spændende praktikophold i udlandet
- arbejde med mennesker
- have SU under sin grunduddannelse og løn under hoveduddannelsen  

En vej til universitetet
EUX Velfærd er en gymnasial erhvervsuddannelse med løn, der er særligt målrettet sundheds- og velfærdsområdet.
Uddannelsen tager fire år og seks måneder for SOSU-assistent.
Ved at gennemføre EUX Velfærd får du en fuldgyldig uddannelse til at få job som SOSU-assistent og de nødvendige fag til, på lige fod med studenter fra det almene gymnasium, at søge optagelse på landets professionshøjskoler og universiteter.
 
  • Billede af Maria med EUX huen
  • Foto af Mette
  • Safdar EUX
Det starter med et grundforløb
EUX Velfærd starter med grundforløb 1.
Ansøgning hertil sker via www.optagelse.dk, og du skal have minimum karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.
 
For optagelse på EUX grundforløb 2 gælder:
Grundforløb 1 eller minimum karaktergennemsnit på 02 i både dansk (G-niveau) og matematik (G-niveau) fra folkeskolen, eller tilsvarende prøve.
Elever uden GF1 skal have bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk C for at blive optaget.

For optagelse på EUX hovedforløb gælder:
Gennemført Grundforløb 2. På EUX Velfærd er relevant erhvervserfaring ikke nok, du skal også have bestået alle C-niveau grundfag fra grundforløbet ud over førstehjælp og brandbekæmpelse.
På hovedforløbet på EUX Velfærd skal der ligeledes være en indgået en ansættelsesaftale som social- og sundhedsassistentelev med en kommune eller region.

FAG på gymnasialt niveau
EUX Velfærd indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. Du skal bl.a. have dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og samfundsfag og matematik på mindst C-niveau, og derudover fag der er målrettet uddannelsen.

GF1EUX:
Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk C
 
GF2 SOSU EUX:
Kemi C, Fysik C, Matematik C
 
SOSU-assistent EUX:
Dansk A, Matematik B, Engelsk B, Samfundsfag B, Kommunikation/IT C, Biologi C, Psykologi C, Kemi B
 
 
Det kan man blive med EUX velfærd
EUX Velfærd giver den praktiske erfaring der skal bruges for at få et job som SOSU-assistent på fx et sygehus, en institution eller et helt tredje sted. Det giver også den boglige viden til at videreuddanne sig. EUX-Velfærd giver, ligesom andre gymnasiale uddannelser, mulighed for at søge videre til en profesions- eller universitetsuddannelse på kvote 1.
 
  • IMG 1085 aflang
Senest ændret tirsdag, 17 august 2021 12:22
Webdesign byro aabenraa