kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    Andre udbud 2021    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2020/2021


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Error

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke pædagogisk assistent 1 2 Ledige pladser
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Angst og depression hos ældre 1 Ledige pladser
Arbejde med ældre i eget hjem 1 Ledige pladser
Borgere med kronisk sygdom 2 Ledige pladser
Borgere med kroniske sygdomme 0 Kontakt skolen
Borgere med misbrugsproblemer 1 Ledige pladser
Demens II - Opkvalificering ingenfor demensområdet 1 Ledige pladser
Det meningsfulde liv - mennesker med demens 1 Ledige pladser
Faglig styring og dokumentation 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Kompetenceforløb for SOSU medarbejdere 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Kvalitet i offentlige velfærdsydelse 1 Ledige pladser
Medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området 0 Kontakt skolen
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 2 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejledning af PAU og SOSU- overbygning 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 3 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 4 Ledige pladser
Social og Sundhedshjælper - Sundhed og ledige 2 Ledige pladser
Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse 1 Ledige pladser
Sygepleje i den grundlæggende i palliative indsats 0 Kontakt skolen
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing - Tønder kommune 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn - Tønder kommune 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder Kommune UC syd og SOSU-syd 3 Ledige pladser
Træning af borgere i eget hjem 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb. 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 2 Ledige pladser
Webdesign byro aabenraa