kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    Andre udbud 2021    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2021/2022


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Error

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke - Social og sundhedshjælper 1 Ledige pladser
AMU Pakke - Social og Sundhedshjælper 0 Kontakt skolen
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Angst og depression hos ældre 1 Ledige pladser
Arbejde med ældre i eget hjem 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med kronisk sygdom 2 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer 1 Ledige pladser
Det meningsfulde liv - mennesker med demens 1 Ledige pladser
Faglig styring og dokumentation 0 Kontakt skolen
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 3 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 0 Kontakt skolen
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Inkontinens: pleje, behandling og vejledning 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Kvalitet i offentlige velfærdsydelse 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 3 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 0 Kontakt skolen
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens (Demens I) 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Personer med demens/Det meningsfulde liv(demensII) 1 Ledige pladser
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder ajourføring m. fokus på simulation 1 Ledige pladser
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Professionalisering af faglige relationer 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 0 Kontakt skolen
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 3 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 2 Ledige pladser
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing - Tønder kommune 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn - Tønder kommune 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing Tønder Kommune UC syd og SOSU-syd 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder kommune, UC syd 2 Ledige pladser
Træning af borgere i eget hjem 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb. 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 2 Ledige pladser
Webdesign byro aabenraa