kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018/19 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Rehabilitering Hold 2 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
Borgere med multisygdomme 1 Ledige pladser
Borgere m/misbrugsproblemer med fokus på demens, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder 1 Ledige pladser
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 3 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medarb. på Social- og Sundhedsområdet - Jobrettet 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Omsorg for borgere med demens, m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 3 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Personer med demens - Sygdomskendskab, aktivitet og livkvalitet 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering m/fjernundervis. 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajouføring 3 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev-læring 0 Kontakt skolen
Psykiatri videreuddannelsesforløb 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 3 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 2 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 2 Ledige pladser
Tværfagligsektorielt arb. m. rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 2 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 7 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 3 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa