kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    Andre udbud 2021    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2021/2022


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Error
Error

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 1 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 0 Kontakt skolen
Angst og depression hos ældre 0 Kontakt skolen
Arbejdet med børn i udsatte positioner 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 0 Kontakt skolen
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor 21 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 0 Kontakt skolen
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 2 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 0 Kontakt skolen
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 0 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opk. indenfor anerkendende kommunikation 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 0 Kontakt skolen
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 1 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Støtte ved kognitiv behandling 1 Ledige pladser
Voksenhandicap - aldring og demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 1 Ledige pladser
Error

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke - Social og sundhedshjælper 1 Ledige pladser
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 1 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 0 Kontakt skolen
Angst og depression hos ældre 0 Kontakt skolen
Arbejde med ældre i eget hjem 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med kronisk sygdom 1 Ledige pladser
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor 21 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 0 Kontakt skolen
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejlederuddannelse 0 Kontakt skolen
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Kvalitet i offentlige velfærdsydelse 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 2 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 0 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens (Demens I) 0 Kontakt skolen
Opk. indenfor anerkendende kommunikation 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 0 Kontakt skolen
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab 0 Kontakt skolen
Personer med demens/Det meningsfulde liv(demensII) 0 Kontakt skolen
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 1 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 0 Kontakt skolen
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing - Tønder kommune 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder Kommune UC syd og SOSU-syd 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder kommune, UC syd 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 1 Ledige pladser
Error

Pædagogisk arbejde med børn og unge

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke pædagogisk assistent 1 1 Ledige pladser
AMU pakke Pædagogisk assistent 2 1 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 0 Kontakt skolen
Arbejdet med børn i udsatte positioner 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 0 Kontakt skolen
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer 1 Ledige pladser
Barnets første 1000 dage 1 Ledige pladser
Børn med sproglige udfordringer 1 Ledige pladser
Børn, natur og udeliv 1 Ledige pladser
Børns alsidige personlige udvikling 1 Ledige pladser
Børns kommunikation og sprog 2 1 Ledige pladser
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 1 Ledige pladser
Børns sociale udvikling 0 Kontakt skolen
Børns sproglige udvikling 1 0 Kontakt skolen
Den styrkende pædagogiske læreplan 1 Ledige pladser
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje. 2 Ledige pladser
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud 2 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejlederuddannelse 0 Kontakt skolen
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 1 Ledige pladser
Læringsmiljø, børns sansning og bevægelse 2 0 Kontakt skolen
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 2 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 4 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 0 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opk. indenfor anerkendende kommunikation 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Pædagogmedhjælper i dagtilbud 1 Ledige pladser
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 0 Kontakt skolen
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner 0 Kontakt skolen
Error
Webdesign byro aabenraa