kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018/19 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Borgere m/misbrugsproblemer med fokus på demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Demens 1 0 Kontakt skolen
Demens 2 1 Ledige pladser
Demens 3 6 Ledige pladser
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 0 Kontakt skolen
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 3 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 2 Ledige pladser
Medarb. på Social- og Sundhedsområdet - Jobrettet 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Neurorehabilitering af senhjerneskade 0 Kontakt skolen
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, ajourføring, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajouføring 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og sosu-elever - EUX, Talent 0 Kontakt skolen
Praktikvejlederens kommunikation med elev-læring 1 Ledige pladser
Psykiatri videreuddannelsesforløb 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 4 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde m/fokus på forflytning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Øvrige kurser Antal hold Status
Dagpleje opkval. indenfor lærerp. og Neuroplæd 6 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
Arbejdet som dagplejer - grundudd. for dagplejere 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer - Grundud. for dagplejer 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffaktive metoder 1 Ledige pladser
Børn og seksualitet 1 Ledige pladser
Børns leg 0 Kontakt skolen
Børns motorik, sansning og bevægelse 1. 1 Ledige pladser
Den styrkede pædagogiske læreplan 9 Ledige pladser
Den styrkede pædagogisk læreplan 1 Ledige pladser
Didaktisk læring i pædagogisk arbejde 0 Kontakt skolen
Interkulturel pædagogik 1 Ledige pladser
Introforløb for 2-sprogede pæd. området 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for private dagplejer 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 1 Ledige pladser
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk som redskab i pædaogogisk arbejde m/fokus på sanssestimulering 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 4 Ledige pladser
Opsporing af selvskadende adfærd 1 Ledige pladser
Pædagogisk medarbejder- Jobrettet uddannelse 1 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Støtte ved selvskadende adfærd 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I

Webdesign byro aabenraa