overskrift kursus

Kursus i pædagogiske læreplaner

I januar kan vi tilbyde et kursus i den styrkede pædagogiske læreplan. Målgruppe:Kurset er for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Formål: Uddannelsen anses som en ’grundsten’ som introduktion til at forstå væsentlige ændringeri den styrkede pædagogiske læreplan. De vigtigste betydninger bag begreber, tilgange ogforståelser foldes ud og sættes i relation til…
  • Læst: 268 gange

Kursus i magt og omsorg

I november tilbyder vi et kursus i at yde omsorg for mennesker, der måske ikke ønsker hjælp. Målgruppe Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere. Formål:  Uddannelsens mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens…

Kursus i vejledning af praktikanter

I oktober kan vi tilbyde et kompetenceforløb til ufaglærte. Indhold Deltagerne kender betydningen af egen personlig fremtoning og kan overholde etiske krav i forbindelse med kontakt til og samtale med borgere. Deltagerne kender reglerne for tavshedspligt og kan i samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet social- og sundhedsområdet, varetage…
Webdesign byro aabenraa