overskrift kursus

AMU-forløb for nye og erfarne pædagogmedhjælpere

I oktober kan vi tilbyde et grundlæggende AMU-forløb for pædagogmedhjælpere. Formål:  Uddannelsens formål er, at deltagerne selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægger trygge og udviklende rammer for barnets hverdag i daginstitutionen ud fra en forståelse for børns behov og udvikling, herunder forældresamarbejde, en inkluderende, sundhedsfremmende og anerkendende praksis samt…

Arbejdet som dagplejer

Kursus for nye og erfarne dagplejere  I oktober kan vi tilbyde et grundlæggende AMU-forløb for dagplejere. Kurset henvender sig til dagplejere og tilsvarende grupper. Formål:  På uddannelsen får deltagerne de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer - herunder at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for det enkelte barn…

Medicinadministration

AMU-forløb i medicinadministration MålgruppeSocial- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring. MålDeltagerne lærer at handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient. Deltagerne kan:  Observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer…

Ny dato: Kompetenceforløb for ufaglærte SOSU og omsorgsmedhjælpere

Se her! SOSU Syd udbyder kompetenceforløb til ufaglærte SOSU og Kompetenceforløb til ufaglærte Omsorgsmedhjælper. Opstart d. 8.6.20. Tilmeldingsfrist d. 3.6.20. Forløbet er til ufaglærte, der er i arbejde indenfor SOSU- eller omsorgs- området, der ønsker kompetenceudvikling indenfor områderne.Uddannelsen er ligeledes til dig, der er blevet ledig, og ønsker at ”prøve…

Akut-uddannelse i at arbejde med Covid-19

Vi tilbyder i maj på SOSU Syd et AMU-forløb på 5 dage, som gør deltagere fra diverse faggrupper klar til at kunne træde til og hjælpe med basal pleje i nødsituationer som Corona-pandemien. Hvis du er arbejdsløs, så spørg dit jobcenter, om du kan deltage. Uddannelsens formål er at støtte…
Webdesign byro aabenraa