overskrift kursus

Rehabilitering som Arbejdsform

Rehabilitering som Arbejdsform Foto: Lasse Baltzer

Rehabilitering er en vigtig del af sundhedsprofessionelles arbejde indenfor ældre- handicap- og socialpsykiatriområdet, men hvad er rehabilitering og hvilke værdier ligger bag begrebet? Det kan vi hjælpe dig med at svare på, når vi tilbyder AMU-uddannelsen Rehabilitering som arbejdsform.

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om, hvad rehabilitering er for en størrelse, hvorfor der er stor opmærksomhed på at tilbyde rehabilitering til borgere i samfundet og hvori forskellen til andre arbejdsmetoder ligger.

Målgruppe

Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien.

Mål

Deltageren kan bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstår individuelle rehabiliteringsplaner, kender lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt kan handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. Deltageren kan endvidere på baggrund af sin viden om rehabilitering som arbejdsform medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv.

Start den 3. marts 2020

Tilmeldingsfrist 12. februar 2020

Webdesign byro aabenraa