Kompetenceforløb for SOSU-området

Modelfoto colorboks Modelfoto

Forløbet er et kombineret forløb, som hen­vender sig til deltagere, der er i arbejde som ufaglærte eller ønsker arbejde inden for social-og sundhedsområdet.
Hvis du er i arbejde som ufaglært, får du under uddannelsen sat teori på den praktiske erfaring, du allerede har. Du kommer til at reflektere over din måde at gøre arbejdet, og du vil lære nyt.
Hvis du er interesseret i et jobskifte, eller i at arbejde som ufaglært, vil du få både teoretisk og praktisk viden og færdigheder i forhold til arbejdet inden for social- og sundhedsområ­det, så du er klædt på til at starte på grundfor­løb eller til at søge ansættelse som ufaglært.

Merit
Hvis du har to eller flere års erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år kan nogle af uddan­nelserne give merit på hovedforløbene som Social- og sundhedshjælper. For nærmere information kontakt skolen.
Forløbet er sammensat af 5 AMU-uddannelser:

Magt og omsorg
AMU mål nr.: 44627 - 4 dage

Arbejdet med ældre i eget hjem
AMU mål nr. : 42679 - 5 dage

Samarbejde med pårørende
AMU mål nr.: 45602 - 3 dage

Tidlig opsporing af sygdomstegn
AMU mål nr.: 46872 - 5 dage

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
AMU mål nr: 46977 - 3 dage

Temaer i kompetenceforløbet:

Magtdimensioner

  • - Omsorg og menneskesyn
  • - Lovgivningen
  • - Magtanvendelse
  • - Grænsesætning
  • - Den normale aldring
  • - Grundlæggende anatomisk og fysiologisk viden
  • - Ernæring
  • - Observation og videreformidling heraf
  • - Tidlig opsporing og dokumentation af sygdomstegn
  • - Aktivering af borgeren med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme, svækkelse og social isolation
  • - Samarbejdet med den ældre borger, både pædagogisk og kommunikativt
  • - Sorg og kriser
  • - Kollegialt samarbejde
  • - Kultur
  • - Handleplaner og indberetning
  • - Pårørende samarbejde, herunder: Roller, ansvar, kompetencer Offentlige velfærdsydelser og kvalitetsstandarder
  • - Samarbejde mellem sektorer

OBS:

Undervisningen vil, afhængig af corona, foregå helt eller delvist digitalt som fjernundervisning.

Hør Pernille Vilhelmsen fortælle om sine oplevelser på kompetenceforløbet herunder.

 

Ansøgningsfrist 26. marts 2021

Start 12. april 2021

Flere nyheder

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Marte Meo - basisuddannelse

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau...

13-07-2021

Vind i SOSU-sejlet

Tre temadage skal være med til at rekruttere nye elever...

08-07-2021

Fra poder til SOSU’er

”Hvad skal alle de mange podere egentlig lave, når de...

06-07-2021

Spring PAU-praktikken over

Hvis du er fyldt 25 år, skal du tage din...

05-07-2021

AMU-forløb om børn, natur og udeliv

Målgruppe Dette AMU-forløb er for pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske...

29-06-2021

Efteruddannelse.dk er død

Pr. 15. juni skiftede efteruddannelse.dk navn til voksenuddannelse.dk, og man skal bruge den...

23-06-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Målgruppe AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og...

22-06-2021

Bæredygtighed på SOSU Syd

Fik du set vores lille film om bæredygtighed? Ellers har...

15-06-2021

AMU-forløb om arbejdsmiljø og forflytning

  Målgruppe Dette AMU-forløb er for deltagere, der har, eller ønsker at...

15-06-2021

Praktikvejleder - ajourføring

Når du har gennemført dette forløb, vil du helt opdateret...

08-06-2021

Lykketoft på SOSU Syd

Det er de små skridt SOSU Syd havde besøg af Mogens...

28-05-2021

Bæredygtig med Mogens Lykketoft

SOSU Syd sætter fokus på bæredygtighed i mange afskygninger, når...

26-05-2021

Corona-piraterne på film

Dukketeaterforestillingen Corona-Piraterne bliver lige nu sendt ud til børneinstitutioner i...

17-05-2021

Praktikvejleder

  - som facilitator af tværprofessionelle læreprocesser    MÅLGRUPPEUddannelsen er rettet mod...

07-05-2021

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

MÅLGRUPPEAMU-forløbet om inkontinens er først og fremmest for social- og...

07-05-2021

Et indlysende talent

Gitte Møller er blandt 100 særligt udvalgte unge talenter inden...

28-04-2021

Anbragte børn og unge

I arbejdet med anbragte børn og unge er det vigtigt...

23-04-2021

Webdesign byro aabenraa