Kompetenceforløb omsorg og pædagogik

Modelfoto af børn der leger Foto: Colorbox Modelfoto af børn der leger

MÅLGRUPPE

Forløbet er et kombineret forløb, som henvender sig til deltagere, der er i arbejde som ufaglærte eller ønsker arbejde indenfor det pædagogiske område.
Forløbet handler både om arbejdet inden for specialområdet og dagtilbudsområdet.

Foto af flyer

Hvis du er i arbejde som ufaglært får du under uddannelsen sat teori på den praktiske erfaring, du allerede har. Du kommer til at reflektere over din måde at gøre arbejdet, og du vil lære nyt.

Hvis du er interesseret i et jobskifte eller i at arbejde som ufaglært, vil du få både teoretisk og praktisk viden og færdigheder i forhold til arbejdet indenfor det pædagogiske område,
så du er klædt på til at starte på SOSU Syds grundforløb eller til at søge ansættelse som ufaglært.

MERIT Hvis du har to eller flere års erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år kan nogle af uddan­nelserne give merit på hovedforløbene som Pædagogisk assistent.
For nærmere informati­on kontakt skolen.

UNDERVISNINGENS TILRETTE­LÆGGELSE

Undervisningen tager udgangspunkt i arbejdet med mennesker med særlig behov og deltagernes erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem teoretiske oplæg,
gruppe og individuelle opgaver og praktiske øvelser.
Uddannelsen kan, hvis Covid-19 situationen kræver det, blive tilrettelagt som fjernun­dervisning, hvilket betyder at du deltager hjemmefra.
Computer og andet relevant materiale til forløbet lånes på SOSU Syd.

Det kræver ingen IT-færdigheder at deltage på uddannelserne, men du skal have internet til rådighed. Du vil før opstart blive introduce­ret til brug af de systemer forløbet gennemføres i.
Desuden vil du ved behov løbende under uddannelsen kunne få hjælp og støtte til brug af IT- systemer og programmer.

Uddannelsen gennemføres med selvinstru­erende materiale, og kan bestå af oplæg online eller indtalt på Power Points, film, individuelle opgaver og gruppearbejde.
Der kan være praktiske øvelser, du skal gennemføre og afleveringer online. Desuden vil du indgå dialoger med underviser og andre deltagere på uddannelsen online.

Undervisningen foregår på hverdage i tids­rummet 8.00 - 15.24.

Start den 12. april 2021

Tilmeldingsfrist 22. marts 2021

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Marte Meo - basisuddannelse

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau...

13-07-2021

Vind i SOSU-sejlet

Tre temadage skal være med til at rekruttere nye elever...

08-07-2021

Fra poder til SOSU’er

”Hvad skal alle de mange podere egentlig lave, når de...

06-07-2021

Spring PAU-praktikken over

Hvis du er fyldt 25 år, skal du tage din...

05-07-2021

AMU-forløb om børn, natur og udeliv

Målgruppe Dette AMU-forløb er for pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske...

29-06-2021

Efteruddannelse.dk er død

Pr. 15. juni skiftede efteruddannelse.dk navn til voksenuddannelse.dk, og man skal bruge den...

23-06-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Målgruppe AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og...

22-06-2021

Bæredygtighed på SOSU Syd

Fik du set vores lille film om bæredygtighed? Ellers har...

15-06-2021

AMU-forløb om arbejdsmiljø og forflytning

  Målgruppe Dette AMU-forløb er for deltagere, der har, eller ønsker at...

15-06-2021

Praktikvejleder - ajourføring

Når du har gennemført dette forløb, vil du helt opdateret...

08-06-2021

Lykketoft på SOSU Syd

Det er de små skridt SOSU Syd havde besøg af Mogens...

28-05-2021

Bæredygtig med Mogens Lykketoft

SOSU Syd sætter fokus på bæredygtighed i mange afskygninger, når...

26-05-2021

Corona-piraterne på film

Dukketeaterforestillingen Corona-Piraterne bliver lige nu sendt ud til børneinstitutioner i...

17-05-2021

Praktikvejleder

  - som facilitator af tværprofessionelle læreprocesser    MÅLGRUPPEUddannelsen er rettet mod...

07-05-2021

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

MÅLGRUPPEAMU-forløbet om inkontinens er først og fremmest for social- og...

07-05-2021

Et indlysende talent

Gitte Møller er blandt 100 særligt udvalgte unge talenter inden...

28-04-2021

Anbragte børn og unge

I arbejdet med anbragte børn og unge er det vigtigt...

23-04-2021

Webdesign byro aabenraa