Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Fordybelse Foto: Lasse Baltzer Fordybelse
Målgruppe

AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder. 

Mål

Her bliver der arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet ud fra kendskab til lovgivningen. Deltagerne undervises i forståelse for børns og unges vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg på grund af misbrugsproblemer, psykiske lidelser og manglende ressourcer.

Deltagerne lærer at forholde sig til omsorgssvigtede børn og unge og deres forældre med henblik på at kunne danne relationer til børnene og de unge og samarbejde med forældrene. Deltageren kan støtte barnets og den unges udvikling ud fra en indsigt i psykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning.

Deltagerne arbejder med at kommunikere med anbragte børn og unge om, hvorfor de er anbragt, og vil ud fra kendskab til sorg- og krisereaktioner opnå forståelse for og kan forholde sig til barnets reaktioner på adskillelsen fra forældrene. Deltagerne lærer at beskrive og begrunde egen praksis og indgå i en faglig dialog med kolleger og andre samarbejdspartnere omkring barnet og dets forældre og vurdere, hvilke krav det stiller til egne ressourcer og kompetencer at arbejde med omsorgssvigtede børn. 

Kursusstart 30. august 2021

Ansøgningsfrist 9. august 2021

Læs mere om uddannelsen  "Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder"  ved at klikke her.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Marte Meo - basisuddannelse

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau...

13-07-2021

Vind i SOSU-sejlet

Tre temadage skal være med til at rekruttere nye elever...

08-07-2021

Fra poder til SOSU’er

”Hvad skal alle de mange podere egentlig lave, når de...

06-07-2021

Spring PAU-praktikken over

Hvis du er fyldt 25 år, skal du tage din...

05-07-2021

AMU-forløb om børn, natur og udeliv

Målgruppe Dette AMU-forløb er for pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske...

29-06-2021

Efteruddannelse.dk er død

Pr. 15. juni skiftede efteruddannelse.dk navn til voksenuddannelse.dk, og man skal bruge den...

23-06-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Målgruppe AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og...

22-06-2021

Bæredygtighed på SOSU Syd

Fik du set vores lille film om bæredygtighed? Ellers har...

15-06-2021

AMU-forløb om arbejdsmiljø og forflytning

  Målgruppe Dette AMU-forløb er for deltagere, der har, eller ønsker at...

15-06-2021

Praktikvejleder - ajourføring

Når du har gennemført dette forløb, vil du helt opdateret...

08-06-2021

Lykketoft på SOSU Syd

Det er de små skridt SOSU Syd havde besøg af Mogens...

28-05-2021

Bæredygtig med Mogens Lykketoft

SOSU Syd sætter fokus på bæredygtighed i mange afskygninger, når...

26-05-2021

Corona-piraterne på film

Dukketeaterforestillingen Corona-Piraterne bliver lige nu sendt ud til børneinstitutioner i...

17-05-2021

Praktikvejleder

  - som facilitator af tværprofessionelle læreprocesser    MÅLGRUPPEUddannelsen er rettet mod...

07-05-2021

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

MÅLGRUPPEAMU-forløbet om inkontinens er først og fremmest for social- og...

07-05-2021

Et indlysende talent

Gitte Møller er blandt 100 særligt udvalgte unge talenter inden...

28-04-2021

Anbragte børn og unge

I arbejdet med anbragte børn og unge er det vigtigt...

23-04-2021

Webdesign byro aabenraa