Marte Meo - basisuddannelse

Marte Meo - basisuddannelse Foto: Colorboks

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau i et udviklingsstøttende og anerkendende samspil med fokus på, hvordan den professionelle og for­ældre støtter op om mestring og udvikling hos børn eller borgere.

Hvad får du ud af uddannelsen?

  •  Du lærer at observere, analysere og evaluere på samspilssituationer generelt
  •  Du får viden og færdigheder til at arbejde målrettet og systematisk i forhold til det enkelte barns/ borgers særlige udviklingsbehov
  •  Vi arbejder med at anvende video som redskab til observa­tioner af egne kompetencer i forhold til Marte Meo
  •  Du får viden og færdigheder til at bryde egne uhensigtsmæssige mønstre med henblik på både at kunne forebygge og behandle udviklings- og trivsels­problematikker
  •  Du får viden om udviklings-, tilknytnings- og neuropsykologiske teorier
  •  Vi skal også arbejde mestrings- og ressourceorien­teret.

Uddannelsens tilrettelæggelse:
Uddannelsen afholdes som 6 dage af 6,5 timer fordelt over 6 måneder. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, fordi den forudsætter, at deltageren arbejder med forskellige hjem­meopgaver mellem undervisningsdagene. Deltageren skal fx producere filmklip, hvor deltageren demonstrerer brug af udvalgte elementer fra undervisningen, der skal anvendes i undervisningen efterfølgende. Deltageren skal aftale rammer for at gennemføre uddannelsen med nær­meste leder og indhente samtykke for filmoptagelser hos de involverede personer.

Det er en forudsætning for deltagelse i uddannelsen at deltageren har teknisk udstyr til rådighed til optagelse af film og lyd fx en Ipad eller en mobiltelefon med kamera.

Målgruppe:
Medarbejdere inden for det sociale eller pædagogiske område, der har interesse i, at arbejde med Marte Meo-metoden.

Opstart den 6. oktober 2021

Læs mere på dette link. Her er der også muligt at tilmelde dig.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Marte Meo - basisuddannelse

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau...

13-07-2021

Vind i SOSU-sejlet

Tre temadage skal være med til at rekruttere nye elever...

08-07-2021

Fra poder til SOSU’er

”Hvad skal alle de mange podere egentlig lave, når de...

06-07-2021

Spring PAU-praktikken over

Hvis du er fyldt 25 år, skal du tage din...

05-07-2021

AMU-forløb om børn, natur og udeliv

Målgruppe Dette AMU-forløb er for pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske...

29-06-2021

Efteruddannelse.dk er død

Pr. 15. juni skiftede efteruddannelse.dk navn til voksenuddannelse.dk, og man skal bruge den...

23-06-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Målgruppe AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og...

22-06-2021

Bæredygtighed på SOSU Syd

Fik du set vores lille film om bæredygtighed? Ellers har...

15-06-2021

AMU-forløb om arbejdsmiljø og forflytning

  Målgruppe Dette AMU-forløb er for deltagere, der har, eller ønsker at...

15-06-2021

Praktikvejleder - ajourføring

Når du har gennemført dette forløb, vil du helt opdateret...

08-06-2021

Lykketoft på SOSU Syd

Det er de små skridt SOSU Syd havde besøg af Mogens...

28-05-2021

Bæredygtig med Mogens Lykketoft

SOSU Syd sætter fokus på bæredygtighed i mange afskygninger, når...

26-05-2021

Corona-piraterne på film

Dukketeaterforestillingen Corona-Piraterne bliver lige nu sendt ud til børneinstitutioner i...

17-05-2021

Praktikvejleder

  - som facilitator af tværprofessionelle læreprocesser    MÅLGRUPPEUddannelsen er rettet mod...

07-05-2021

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

MÅLGRUPPEAMU-forløbet om inkontinens er først og fremmest for social- og...

07-05-2021

Et indlysende talent

Gitte Møller er blandt 100 særligt udvalgte unge talenter inden...

28-04-2021

Anbragte børn og unge

I arbejdet med anbragte børn og unge er det vigtigt...

23-04-2021

Webdesign byro aabenraa