Jobrettet forløb - PAU

Børn leger Foto: Colorbox Børn leger

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er der fokus på læreplaner, læringsmål og evaluering af disse. Samspil og relationer er et fokuspunkt, og vi arbejder også med kommunikation og minimering af magtanvendelser.

HVEM HAR ADGANG TIL UDDANNELSEN?
Du har adgang til 6 ugers jobrettet ud­dannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE:
Undervisningen er tilrettelagt, så flere jobrettede forløb udbydes samtidig, for at øge flek­sibiliteten for optag, samt hjælpe med større kendskab til arbejdet med digitale værktøjer.

Forløbet gennemføres med selvinstruerende materiale, hvilket betyder at der er en underviser til stede i lokalet, men at undervisningen primært gennemføres ved hjælp af en computer, som bliver stillet til rådighed på skolen. Det kræver ingen IT-færdigheder at deltage på forløbet.

Undervisningsmaterialet består b.la. af oplæg fra undervisere indtalt på Power Points, via film, individuelle opgaver og gruppearbejder. Ved nogle uddannelser er der indlagt dage med praktisk undervisning sammen med en underviser (f.eks. ved undervisning i senge-stuer, i snoezelrum eller i værkstederne).

MÅLGRUPPE:
Forløbet henvender sig til medarbejdere, der både ønsker at blive introduceret til og som har erfaring med det pædagogiske område. Den jobrettede uddannelse retter sig både mod arbejdet som omsorgsmedhjælper og/eller normalområdet og specialom­rådet. Derved tilbydes en grundlæggende indsigt i pædagogisk arbejde. Deltageren opbygger en samling af specialpædagogiske metoder og redskaber knyttet til ny faglig viden inden for det specialpædagogiske arbejde.

Opstart den 13. september 2021

Læs mere om forløbet ved at klikke på dette link.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Mindeord

Kirsten Bjorholm Andersen   Det var med stor sorg, vi modtog beskeden...

20-01-2022

Forflytningsvejleder

Denne uddannelse kombinerer to AMU-foløb, der er sat sammen og...

18-01-2022

Farmakologi i psykiatrien

På dette AMU-forløb er der fokus på den medicin, der...

18-01-2022

Plejehjem i eget hjem

"Plejehjem i eget hjem" er et projekt, der lige nu...

17-01-2022

Injektion af medicin

Med denne efteruddannelse får du de nødvendige kompetencer til at...

17-01-2022

Job hos os: Uddannelsesvejleder

Vi søger en uddannelsesvejleder/underviser.Har du fantasi, energi og lærelyst og...

13-01-2022

Følg med online

    I morgen den 13. januar dyster elever fra SOSU Syd...

12-01-2022

Åbent Hus på flere måder

Vi åbner vores skole for alle den 29. januar kl...

10-01-2022

Velfærdsteknologisk ressourceperson

Her er en spændende mulighed for gennem et AMU-forløb at...

04-01-2022

Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet...

03-01-2022

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet

Hvad får du ud af AMU-forløbet? - Du lærer at anvende...

03-01-2022

Vi er det liv vi lever

Lukket for tilmelding!  Bæredygtighed er ikke forbeholdt klimaet. Dit liv skal...

03-01-2022

Ressourcechef

Vi søger en stærk og skarp leder af vores økonomi...

20-12-2021

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

I dette AMU-forløb opnår medarbejdere, inden for det pædagogiske arbejde...

17-12-2021

Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet...

16-12-2021

Opsporing og omsorg ved dysfagi

Arbejder du med borgere med problemer med at spise, drikke...

14-12-2021

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Hvad får du ud af AMU-forløbet? Du lærer at forebygge smittespredning...

13-12-2021

Arbejdet med sindslidende med misbrug

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at arbejde...

29-11-2021

Webdesign byro aabenraa