Jobrettet forløb - SOSU

Elever igang i Simu Lab Foto: Lasse Baltzer Elever igang i Simu Lab

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er der fokus på arbejdet med borgere i eget hjem og der er særlig fokus på rehabilitering og træning med borgeren. Endelig skal der også arbejdes med faglig styring og dokumentation.

 

HVEM HAR ADGANG TIL UDDANNELSEN?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet ud­dannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE:
Undervisningen er tilrettelagt, så flere jo­brettede forløb forløber samtidig, for at øge fleksibiliteten for optag, samt hjælpe med større kendskab til arbejdet med digitale værktøjer.

Forløbet gennemføres med selvinstrueren­de materiale, hvilket betyder at der er en underviser tilstede i lokalet, men at under­visningen primært gennemføres ved hjælp af en computer, som bliver stillet til rådighed på skolen. Det kræver ingen IT-færdigheder at deltage på forløbene.

Undervisningsmaterialet består b.la. af op­læg fra undervisere indtalt på PowerPoints, via film, individuelle opgaver og gruppear­bejder.

Ved nogle uddannelser er derindlagt dage med praktisk undervisning.

MÅLGRUPPE:
Forløbet henvender sig til medarbejdere, der både ønsker at blive introduceret til og som har erfaring med SOSU-arbejdet. Den jobrettede uddannelse retter sig både mod sundheds­området og socialområdet. Derved tilbydes en grundlæggende indsigt i SOSU-arbejdet, som der gradvist bygges videre på med en styrkelse af kompetencerne på udvalgte områder inden for socialområdet.

Opstart den 13. september 2021

Læs mere om forløbet på dette link.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Alt andet end dumme og dovne

SOSU Syd Efteruddannelse var mandag vært ved en temaeftermiddag med...

27-09-2021

Gode arbejdsdage

- temadag med Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi...

09-09-2021

Somatiske sygdomme – hos mennesker med sindslidelser

Vi skal i løbet af denne uddannelse arbejde med forekomsten...

07-09-2021

Temadag om unge med Søren Østergaard

 ”Når man i mange år ikke har rakt hånden op...

02-09-2021

Praktikvejlederuddannelse – overbygning

Her skal vi arbejde videre med de metoder, som du...

19-08-2021

Borgere med kroniske lidelser

Med denne uddannelse får SOSU-assistenter, og andre med tilsvarende uddannelse...

16-08-2021

Loppemarked

Sælg, shop og smag Er garagen og klædeskabe fyldt med uvurderlige...

12-08-2021

Tidlig opsporing

Børn i udsatte positioner. Du vil på uddannelsen lære, hvordan du...

02-08-2021

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Jobrettet forløb - SOSU

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er...

16-07-2021

Jobrettet forløb - PAU

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er...

16-07-2021

Marte Meo - basisuddannelse

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau...

13-07-2021

Vind i SOSU-sejlet

Tre temadage skal være med til at rekruttere nye elever...

08-07-2021

Fra poder til SOSU’er

”Hvad skal alle de mange podere egentlig lave, når de...

06-07-2021

Spring PAU-praktikken over

Hvis du er fyldt 25 år, skal du tage din...

05-07-2021

AMU-forløb om børn, natur og udeliv

Målgruppe Dette AMU-forløb er for pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske...

29-06-2021

Efteruddannelse.dk er død

Pr. 15. juni skiftede efteruddannelse.dk navn til voksenuddannelse.dk, og man skal bruge den...

23-06-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Målgruppe AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og...

22-06-2021

Webdesign byro aabenraa