Gode arbejdsdage

Gode arbejdsdage Modelfoto: Lasse Baltzer

- temadag med Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.

Gode arbejdsprocesser er for os alle kendetegnet ved, at tre grundlæggende behov er opfyldt: Oplevelse af tilstræk­kelig frihed, oplevelse af varm social samhørighed, og troen på, at man kan klare de udfordringer, man vil møde.

Lær på denne temadag, hvordan du medvirker til, at disse tre behov bliver opfyldt.

Disse tre grundlæggende behov gælder også inden for det pædagogiske arbejde såvel som i social- og sund­hedsarbejdet. Der er ikke én medarbejder, som vil trives godt i fastlåsthed, i ensomhed eller i pessimisme.

Når noget er svært i arbejdet, når det kollegiale sammenhold ikke føles rigtigt, eller man kæmper med troen på, at man kan gøre det godt nok for en udsat borger, er det vigtigt at kunne reagere hurtigt – både som medarbejder og leder. For man kan ikke tåle at føle sig låst fast, føle sig udenfor eller føle sig for dårlig ret længe ad gangen, før det begyn­der at have negative konsekvenser.

Forebyg helst

Allerbedst er det selvfølgelig, hvis man kan forebygge, at problemerne overhovedet vokser sig for store.

Dette oplæg sætter fokus på, hvordan de særlige ud­fordringer, som knytter sig til det at arbejde i social- og sundhedssektoren, såvel som i det pædagogiske felt, kan forstås i lyset af den viden, vi har i dag – og hvordan vi kan bruge denne viden til at fremme trivsel og arbejdsglæde i hverdagen.

Hans Henrik Knoop

Hans Henrik Knoop er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet og ekstraordinær professor på North-West University, SA. Han har i mange år forsket i læring, kreativitet og trivsel i pædagogik, uddannelse og arbejdsliv. Han er forfatter eller medforfatter til over 180 artikler og 9 bøger inklusive bøgerne ”Leg, læring og kreativitet” og ”Positiv Psykologi”.

Temadagen er den 10. november kl. 13 – 15.30, og du kan melde dig til frem til den 14. oktober.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Alt andet end dumme og dovne

SOSU Syd Efteruddannelse var mandag vært ved en temaeftermiddag med...

27-09-2021

Gode arbejdsdage

- temadag med Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi...

09-09-2021

Somatiske sygdomme – hos mennesker med sindslidelser

Vi skal i løbet af denne uddannelse arbejde med forekomsten...

07-09-2021

Temadag om unge med Søren Østergaard

 ”Når man i mange år ikke har rakt hånden op...

02-09-2021

Praktikvejlederuddannelse – overbygning

Her skal vi arbejde videre med de metoder, som du...

19-08-2021

Borgere med kroniske lidelser

Med denne uddannelse får SOSU-assistenter, og andre med tilsvarende uddannelse...

16-08-2021

Loppemarked

Sælg, shop og smag Er garagen og klædeskabe fyldt med uvurderlige...

12-08-2021

Tidlig opsporing

Børn i udsatte positioner. Du vil på uddannelsen lære, hvordan du...

02-08-2021

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Jobrettet forløb - SOSU

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er...

16-07-2021

Jobrettet forløb - PAU

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er...

16-07-2021

Marte Meo - basisuddannelse

Efter denne grunduddannelse har deltageren kendskab til samspilsprocesserne på mi­kro-niveau...

13-07-2021

Vind i SOSU-sejlet

Tre temadage skal være med til at rekruttere nye elever...

08-07-2021

Fra poder til SOSU’er

”Hvad skal alle de mange podere egentlig lave, når de...

06-07-2021

Spring PAU-praktikken over

Hvis du er fyldt 25 år, skal du tage din...

05-07-2021

AMU-forløb om børn, natur og udeliv

Målgruppe Dette AMU-forløb er for pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske...

29-06-2021

Efteruddannelse.dk er død

Pr. 15. juni skiftede efteruddannelse.dk navn til voksenuddannelse.dk, og man skal bruge den...

23-06-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Målgruppe AMU-forløbet er for medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og...

22-06-2021

Webdesign byro aabenraa