Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Modelfoto Colorboks Modelfoto

Når børn og unge anbringes uden for deres eget hjem, er der pludselig mange forskellige personer og instanser, som får indflydelse på barnets situation – forældre, netværk, anbringende kommune, den offentlige økonomi og den offentlige mening. At arbejde inden for dette komplekse område stiller store krav til medarbejderens faglighed, så fokus bevares på barnets situation og trivsel.  

Skrækscenarier på TV2

Tidligere på året har man i en række dokumentariske udsendelser på TV2 kunnet følge, hvordan børn og unge udsættes for vold, trusler og magtanvendelser fra de ansatte på nogle af landets døgntilbud. For at undgå lignende scenarier i fremtiden er det yderst relevant at ansatte på døgntilbud og opholdssteder bliver tilbudt at blive styrket i deres faglighed og viden på området, så de får en forståelse for, hvordan de kan tilbyde barnet eller den unge den støtte og omsorg, som barnet/den unge har brug for.    

Store krav til medarbejderne

De børn, der anbringes i sociale døgntilbud har ofte været udsat for svigt og alvorlige overgreb i deres tidlige opvækst i en sådan grad, at de er følelsesmæssigt belastede. Der er ofte tale om behandlingskrævende børn, hvilket stiller store krav til medarbejderen i de sociale døgntilbud. Medarbejderen skal kunne rumme og forstå barnets følelsesmæssige reaktioner. Medarbejderen skal have kendskab til og forståelse for barnets vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg for barnet. Medarbejderen skal have forståelse for betydningen af kontakten med barnets familie og netværk og støtte barnet i denne kontakt. Medarbejderen skal være bevidst om sin egen rolle i arbejdet med at danne relation til barnet. Medarbejderen skal kunne beskrive og begrunde sin egen praksis og indgå i faglig dialog med kollegaer og samarbejdspartnere omkring det udviklingsorienterede pædagogiske arbejde.  

Efteruddannelse hjælper

Vi kan på SOSU Syd tilbyde en efteruddannelse, hvor deltagerne bla. får indsigt i de værktøjer, der skal til for at støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning. Deltagerne bliver desuden bevidst om, hvordan de forholder sig til omsorgssvigtede børn og unge og deres forældre med henblik på at kunne danne relationer til børnene og de unge og samarbejde med forældrene.   

  

 AMU: Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Kursusstart 7. februar 2021

Ansøgningsfrist 17. januar 2022

AMU- forløbet er tilrettelagt med split, hvor deltagerne er tilbage i egen praksis og kan afprøve det lærte.

Klik for at læse mere.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Mindeord

Kirsten Bjorholm Andersen   Det var med stor sorg, vi modtog beskeden...

20-01-2022

Forflytningsvejleder

Denne uddannelse kombinerer to AMU-foløb, der er sat sammen og...

18-01-2022

Farmakologi i psykiatrien

På dette AMU-forløb er der fokus på den medicin, der...

18-01-2022

Plejehjem i eget hjem

"Plejehjem i eget hjem" er et projekt, der lige nu...

17-01-2022

Injektion af medicin

Med denne efteruddannelse får du de nødvendige kompetencer til at...

17-01-2022

Job hos os: Uddannelsesvejleder

Vi søger en uddannelsesvejleder/underviser.Har du fantasi, energi og lærelyst og...

13-01-2022

Følg med online

    I morgen den 13. januar dyster elever fra SOSU Syd...

12-01-2022

Åbent Hus på flere måder

Vi åbner vores skole for alle den 29. januar kl...

10-01-2022

Velfærdsteknologisk ressourceperson

Her er en spændende mulighed for gennem et AMU-forløb at...

04-01-2022

Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet...

03-01-2022

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet

Hvad får du ud af AMU-forløbet? - Du lærer at anvende...

03-01-2022

Vi er det liv vi lever

Lukket for tilmelding!  Bæredygtighed er ikke forbeholdt klimaet. Dit liv skal...

03-01-2022

Ressourcechef

Vi søger en stærk og skarp leder af vores økonomi...

20-12-2021

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

I dette AMU-forløb opnår medarbejdere, inden for det pædagogiske arbejde...

17-12-2021

Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet...

16-12-2021

Opsporing og omsorg ved dysfagi

Arbejder du med borgere med problemer med at spise, drikke...

14-12-2021

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Hvad får du ud af AMU-forløbet? Du lærer at forebygge smittespredning...

13-12-2021

Arbejdet med sindslidende med misbrug

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at arbejde...

29-11-2021

Webdesign byro aabenraa