Logo
Udskriv denne side

Uddannelser inden for rehabilitering

Modelfoto Colorboks Modelfoto

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet inden for det pædagogiske eller sociale område få viden og færdigheder inden for arbejdet med rehabilitering.

 

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

Rehabilitering som arbejdsform: 

 • Du vil lære at udarbejde rehabiliteringsplaner.
 • Du får kendskab til lovgrundlaget for rehabilitering.
 • Du lærer at handle inden for centrale værdier og elementer i rehabilitering.
 • Du vil også, på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform, medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.
 • Du lærer at fremme borgerens selvstændige og meningsfulde liv.

Medvirken til rehabilitering:

 • Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde.
 • Du kommer til at arbejde med at arbejde med at tilrettelægge dagliglivet sammen med borgeren.
 • Du lærer at undersøge, hvilke støttemuligheder, der er.
 • Og herunder, hvordan man henviser til støttemuligheder.
 • Du lærer at arbejde med relevante genoptræningsprincipper.
 • Du lærer at samarbejdet med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse.
 • Du lærer også at handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, hos borgeren.
 • Du lærer at arbejde med rehabiliteringstænkning til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Målgruppe:
For de, der varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, og inden for psykiatrien.

Opstart den 24. januar og 31. januar 2022          

Tilmeldingsfrist den 3. januar og den 10. januarr 2022

© Social- og Sundhedsskolen Syd | Bjerggade 4M | 6200 Aabenraa | Tlf.: 73 33 43 00 | sosu@sosu-syd.dk | sikkermail@sosu-syd.dk | EAN-nr: 5798000558021 | CVR: 29556482 | Skolenummer: 545406 | Design byroco | Login