Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet inden for det pædagogiske eller sociale område få viden og færdigheder inden for arbejdet med rehabilitering.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

Rehabilitering som arbejdsform

 • Du vil lære at udarbejde rehabiliteringsplaner.
 • Du får kendskab til lovgrundlaget for rehabilitering.
 • Du lærer at handle inden for centrale værdier og elementer i rehabilitering.
 • Du vil også, på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform, medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.
 • Du lærer at fremme borgerens selvstændige og meningsfulde liv.

Medvirken til rehabilitering:

 • Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde.
 • Du kommer til at arbejde med at arbejde med at tilrettelægge dagliglivet sammen med borgeren.
 • Du lærer at undersøge, hvilke støttemuligheder, der er.
 • Og herunder, hvordan man henviser til støttemuligheder.
 • Du lærer at arbejde med relevante genoptræningsprincipper.
 • Du lærer at samarbejdet med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse.
 • Du lærer også at handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, hos borgeren.
 • Du lærer at arbejde med rehabiliteringstænkning til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Målgruppe:
For de, der varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, og inden for psykiatrien.

Opstart den 31. januar 2022

Flere nyheder

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Mindeord

Kirsten Bjorholm Andersen   Det var med stor sorg, vi modtog beskeden...

20-01-2022

Forflytningsvejleder

Denne uddannelse kombinerer to AMU-foløb, der er sat sammen og...

18-01-2022

Farmakologi i psykiatrien

På dette AMU-forløb er der fokus på den medicin, der...

18-01-2022

Plejehjem i eget hjem

"Plejehjem i eget hjem" er et projekt, der lige nu...

17-01-2022

Injektion af medicin

Med denne efteruddannelse får du de nødvendige kompetencer til at...

17-01-2022

Job hos os: Uddannelsesvejleder

Vi søger en uddannelsesvejleder/underviser.Har du fantasi, energi og lærelyst og...

13-01-2022

Følg med online

    I morgen den 13. januar dyster elever fra SOSU Syd...

12-01-2022

Åbent Hus på flere måder

Vi åbner vores skole for alle den 29. januar kl...

10-01-2022

Velfærdsteknologisk ressourceperson

Her er en spændende mulighed for gennem et AMU-forløb at...

04-01-2022

Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet...

03-01-2022

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet

Hvad får du ud af AMU-forløbet? - Du lærer at anvende...

03-01-2022

Vi er det liv vi lever

Lukket for tilmelding!  Bæredygtighed er ikke forbeholdt klimaet. Dit liv skal...

03-01-2022

Ressourcechef

Vi søger en stærk og skarp leder af vores økonomi...

20-12-2021

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

I dette AMU-forløb opnår medarbejdere, inden for det pædagogiske arbejde...

17-12-2021

Uddannelser inden for rehabilitering

Her kan mennesker, der arbejder som faglært eller er uddannet...

16-12-2021

Opsporing og omsorg ved dysfagi

Arbejder du med borgere med problemer med at spise, drikke...

14-12-2021

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Hvad får du ud af AMU-forløbet? Du lærer at forebygge smittespredning...

13-12-2021

Arbejdet med sindslidende med misbrug

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at arbejde...

29-11-2021

Webdesign byro aabenraa