Kompetenceforløb for ufaglærte

Kompetenceforløb for ufaglærte

SOSUSyd udbyder et kompetenceudviklingsforløb til ufaglærte medarbejdere der er beskæftiget indenfor Social og Sundhedsområdet. Forløbet gennemføres d. 3-18/5 og 11-22/6 ( i alt 20 dage) og består af følgende AMU kurser:
• Praktisk hjælp til ældre, AMU nr. 42690
• Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde, AMU nr.47260
• Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde, AMU nr. 48096

Undervisningen er tilrettelagt så der veksles mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, individuelt og i grupper, og så der tages afsæt i deltagernes erfaringer fra praksis.

AMU-kursus indenfor SOSU-området, er i reglen uden deltagerbetaling - med mindre andet er anført.
Deltagerne er normalt berettiget til VEU-godtgørelse.
www.veug.dk
For nærmere information om kurset og/eller tilmelding se SOSU Syds hjemmeside:
www.sosu-syd.dk - eller kontakt SOSU Syds kursussekretær Pia Buchholt på tlf. 73331520

Webdesign byro aabenraa