Forskningens døgn

Forskningens døgn

-minihjerner og forskerstjerner

Sciencebegrebet er omdrejningspunktet

To GF2 PA klasser og to PA klasser arbejder i denne periode på højtryk og på tværs om projekt Forskningens Døgn, som løber af stablen d. 24 april på Arena i Aabenraa.

I forbindelse med Forskningens Døgn, er Sciencebegrebet blevet omdrejningspunktet for Aabenraa kommunes valg af fokus for Forskningens Døgn… og dermed også overskriften for elevernes og de studerendes arbejde med planlægningen og gennemførelsen af dagens forløb den 24. april.

Vore pædagogiske assistentelever på hoved og grundforløb, skal, sammen med pædagog-studerende fra UC Syd, planlægge dagen for Aabenraa kommunes 0-6 årige, hvor NYSGERRIGHED, UNDREN, forskning, pædagogiske aktiviteter og formidling er omdrejningspunktet.

Hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat?

Pt. er vores elever i gang med de indledende øvelser, fra børneperspektiv, at undre sig over og stille spørgsmål til de dagligdagsfænomener børn er omgivet af:


Hvad sker der med min pølle når den bliver skyllet ud i wc´et?

Hvorfor er der bussemænd i min næse?

Hvorfor kommer der lys i lampen, når jeg tænder på knappen?

Hvorfor hæver franskbrødet, når det har stået lidt på en bordplade?

Hvorfor er der bobler i min sodavand?

Hvorfor banker mit hjerte?
Hvorfor kan det gøre ondt i en tand?

Hvorfor skal der benzin på bilen?

 

Ovennævnte er blot eksempler på spørgsmål som både de studerende og vores elever, i samarbejde med børnene, skal finde svar på

v. Inge Langballe

gennem scienceaktiviteter. En meget spændende og udviklende udfordring.

Vores elever arbejder indenfor 3 områder: natur og udeliv, indre by og industri, som er 3 ud af 8 bydele, som Arenabyen består af.

Ny læreplan til pædagogerne

Sommer 2018, vil den nye styrkede læreplan for dagtilbudsområdet se dagens lys. Her vil vi blot illustrere forskellen mellem den nuværende læreplan og den styrkede, gennem nedenstående:

NUVÆRENDE læreplanstemaer:

Alsidig personlig udvikling

• Sociale kompetencer

• Sproglig udvikling

• Krop og bevægelse

• Natur og naturfænomener

• Kulturelle udtryksformer og værdier

FREMTIDIGE læreplanstemaer:

Alsidig personlig udvikling

• Social udvikling

• Kommunikation og sprog

• Krop, sanser og bevægelse

• Natur, udeliv og science

• Kultur, æstetik og fællesskab.

Det er en stor og spændende udfordring, at forholde sig pædagogisk og didaktisk, til et af de nye begreber i læreplanstemaerne, som vi skal ha integreret i vores uddannelse af de pædagogiske assistenter. En ad vejene er gennem arbejdet med forskningens døgn.

forsk 0418
Der bygges bæverdæmning i lok. 0.4

Webdesign byro aabenraa