SOSU SYD indfører røgfri skoletid

SOSU SYD indfører røgfri skoletid

SOSU-elever erstatter smøgerne med nye fællesskaber og aktiviteter

Røgfri Skoletid på SOSU Syd fra første skoledag efter sommerferien. Skolen er blandt de første deltagere i en ny indsats fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Når Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa åbner efter sommerferien 30. juli, sker det med et venligt tilbud, som elever og medarbejdere ikke kan afslå. Det er slut-prut-forbudt at ryge i skoletiden, både på skolens område og udenfor. Skoletid er røgfri tid, simpelthen. I stedet for rygning sættes nye, sociale fællesskaber i gang.

Skolen har sagt ja tak til at være med i den landsdækkende indsats, Røgfri Skoletid, som er en del af det nationale projekt, Røgfri Fremtid. Her sigtes der med mange initiativer mod 2030 og en hard core målsætning om, at ingen børn og unge ryger. Bag indsatsen står Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen.                                                                                                  

På SOSU Skolen Syd har 14 medarbejdere fået uddannelse, så de er klar til at hjælpe de muligvis lettere rådvilde rygere, som møder op til den første røgfri skoledag. Der er kompetencer og tid til samtaler. Og gratis rygestophjælp på skolen og nem adgang til rygestop-kurser i de fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg.

Skolens sundhedskoordinator, Rasmus Strudsholm, fortæller om den nye, røgfri fremtid i skoletiden, at elevrådet er tæt involveret i at engagere eleverne i at styrke fællesskabet på skolen på nye måder. Indtil nu har eleverne delt sig i rygere og ikke-rygere i pauserne, men visionen er, at eleverne ikke længere er så opdelte, siger Rasmus Strudsholm:

Vi ønsker gennem dialog og medinddragelse at støtte eleverne, så de også selv kan komme på banen i forhold til at løse udfordringen. Derfor oprettes der en elevworkshop, som skal komme med forslag og udspil og indspark til nye aktiviteter i pauserne. Skolen har adgang til viden og sparring og en stor idebank hos de tre organisationer bag Røgfri Skoletid. Der er også en pulje penge, så vi kan sætte nye aktiviteter i gang. Det kan være noget så enkelt som et bordtennisrum eller måske de helt rigtige maskiner til pausehold, som mødes til motion uden at komme til at kampsvede, sådan at vi tilbyder et sundt og sjovt alternativ til rygehyggen.

En arbejdsgruppe har på forhånd beskrevet den nye rygepolitik og har også lagt et program for, hvordan vi som skole kan støtte elever, der har vanskeligheder i forbindelse med en skoledag uden røg, siger Rasmus Strudsholm.Skolens direktør, Lotte Dalegaard Pedersen, siger om Røgfri Skoletid, at signalet i samfundet og i pleje- og sundhedssektoren er tydeligt…og det er ikke et røgsignal:
Vi er en ungdomsuddannelse, og jeg er ikke i tvivl om, at vi skal tage ansvar for, at de unge ikke begynder at ryge, og at vi skal hjælpe dem, der ryger, til i det mindste at skære den del af deres forbrug væk, der foregår i skoletiden. Når eleverne er i praktik, må de heller ikke ryge, og vi vil gerne gøre dem klar til praktikken på alle måder, også i forhold til at kunne klare arbejdsdage uden røg.

Projektleder i Kræftens Bekæmpelse, Camilla Freltoft Junge, fortæller, at Røgfri Skoletid er et tilbud til danske grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. Social- og Sundhedsskolen Syd er blandt de første erhvervsskoler.

- Vi har allerede gjort den gode erfaring med de tre slags skoler, vi arbejder med, at Røgfri Skoletid er en stærk pakke, hvor vi kort sagt hapser cigaretten i skoletiden med den ene hånd og tilbyder et nyt, socialt fællesskab med den anden. Projektet er en flerstrenget indsats, som skolens medarbejdere og elever er fælles om. Vi kommer ikke kun med et rygeforbud, vi støtter skolerne i deres beslutning, og i samarbejde lægger vi en samlet plan. Skolens medarbejdere er på forhånd blevet uddannet til at imødekomme modstand og til at hjælpe eleverne med at håndtere en røgfri skoledag. Samtidig er eleverne er med til at beslutte, hvilke sociale aktiviteter, de har lyst til at mødes om i pauserne, siger Camilla Freltoft Junge.

 


rasmus strudsholm

Klik her for at høre radioudsendelsen på P4, hvor sundhedskoordinator Rasmus Strudsholm, fortæller om røgfri skoletid.


 

Vi er mange her på skolen, der gerne vil hjælpe dig til at komme igennem skoledagen uden røg. Vi står parat til at hjælpe og finde alternativer aktiviteter, der kan fange din interesse. Det kan du se mere om i denne lille film.

Det kan du se mere om i denne lille film.

 

 

Webdesign byro aabenraa