Forflytningsvejleder?

Forflytningsvejleder? Foto: Anita Osk Fastrup

Forflytningsvejlederuddannelse SOSU Syd

SOSU Syds forflytningsvejlederuddannelse starter 18. januar 2021, så du skal planlægge din uddannelse nu!
Forløbet består af to AMU-kurser, fordelt på 2 moduler - i alt 11 dage:

Modul 1 - forflytning og speciallejring i borgerens hjem:
Deltagerne udvikler egne kompetencer indenfor grundlæggende arbejde med forflytning og
lejring, så denne efterfølgende fremstår som rollemodel og autentisk i forhold til vejledning af
kollegaer og elever. Modulet har ligeledes fokus på anvendelsen af tekniske hjælpemidler mhp. at
aflaste medarbejdernes fysiske belastning og nedsætte ressourceforbruget omkring forflytning.
Desuden lærer deltageren om udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser mhp. udviklingen af fælles
forflytningspraksis. Modulet er opbygget som 3+ 2 med split, hvor deltageren er har mulighed for at
arbejde med det lærte mhp. transfer til egen praksis

Modul 2 - Vejledning i forflytning:
Deltageren bygger videre på det lærte i modul 1 og på deltagernes erfaring med arbejdet med
forflytning. Deltageren lærer bla. om og afprøver forskellige metoder der kan anvendes i arbejdet
som forflytningsvejleder. Der er fokus på at kunne tage kvalificerede valg og fravalg i forhold til de
forskellige målgrupper på arbejdspladsen og deres forudsætninger.

MÅLGRUPPE for uddannelsen:

Modul 1: Forflytning og speciallejring i borgerens hjem:

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere med en erhvervsuddannelse eller ufaglærte, der er
ansat til at varetage forflytning og speciellejring af borgeren i borgerens eget hjem

Modul 2: Vejledning i forflytning:

Uddannelsen henvender sig til Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter,
pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten
varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig
praksis. Enten inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder
voksenhandicapområdet.

Start den 18. januar 2021

Tilmeldingsfrist 11. december 2020

Webdesign byro aabenraa