Corona og FAQ

Skolen åbner delvist

SOSU Syd kører efter 3/2 modellen

Plan for fremmøde:

 • Grundforløb2 og hovedforløb får direkte besked om, hvilken uge de skal møde til undervisning på skolen
 • Adgangskurser er inde hver uge
 • Åbent læringscenter er åbent fysisk på skolen hele ugen. Elever i Åbent Læringscenter skal følge eget hold i de uger, hvor holdet er på skolen

Undervisning med fysisk fremmøde på skolen udvides nu til at gælde alle – I første omgang benytter vi primært 3/2-modellen, som vi også brugte i efteråret. Der er dog ingen garanti for fjernundervisning 2 dage om ugen, i det disse dage også kan planlægges, som virksomhedsforlagt undervisning eller udeundervisning.      

I forbindelse med genåbningen har myndighederne meldt ud, at alle medarbejdere og elever, der møder fysisk på skolen eller til udendørs aktiviteter, skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. En gyldig negativ corona-test, må max være 72 timer gammel (se FAQ). Vi har oprettet et testcenter, så både elever, deltagere på efteruddannelse og ansatte kan blive testet med en kviktest. Vi forventer at teste 2 gange om ugen og det vil fremgå af dit skema.

Grundfagsprøver: Alle grundfagsprøver på GF2 og på hovedforløb er aflyste til og med den 31. juli 2021. Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøveresultat.

Ved færden på skolens gange gælder afstandskravet er to meter. (og krav om at du skal bære mundbind eller visir- fjernes). I faglokaler gælder andre regler.  
                     
Har du symptomer, som kunne være COVID 19 eller hvis du er nær kontakt til en smittet, skal du testes med en PCR-test.      
Er du vaccineret, anbefales det, at du kontakter myndighedernes hotline på tlf. 32 32 05 11, hvis du får symptomer.

Hvis du har spørgsmål, der ikke handler om undervisning, kontaktes skolen på telefon 73 33 43 00 eller mail reception@sosu-syd.dk

---- 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - FAQ

Skal jeg testes for Covid-19?

COVID19 test og kontrol af samme 

Find dit nærmeste testcenter her  

Test af elever og kursister i forbindelse med fysisk fremmøde

 • Ved fysisk fremmøde er det et krav for vores uddannelsesinstitution, at elever og kursister har en gyldig og negativ test. Det gælder alle.
 • Elever der møder ind efter en uge med hjemmeundervisning, skal have test en som er gyldig frem til første test tidspunkt (fremgår af dit skema)
 • I uger med undervisning testet elever to gangen ugentligt (mandag og torsdag eller tirsdag og fredag)
 • Elever med hjemmeundervisning testes ikke på skolen i de uger, de er hjemme
 • Der foretages 2 kontroller (mandag og torsdag morgen)
 • Underviser på kontrollerer og registrerer holdvis
 • Ved manglende gyldigt negativt testsvar kan medføre sendes eleven hjem og registreres med fravær indtil gyldigt negativt testsvar kan fremvises
 • Hver morgen er der et opsamlingsheat for elever, som ikke har haft mulighed for at blive testet med sit hold
 • Ved positivt testsvar henvises til retningslinjer ved sygdom Corona
 • Fra 12. april tester vi selv – mere information følger

Regler for test (if. fremmøde) er:

 • Testen må maksimalt være 72 timer gammel (regnes fra tidspunktet testen blev taget)
 • Der kan benyttes PCR-test eller kviktest (ofte også kaldet antigentest eller hurtig test) – ved symptomer skal der foretages PCR-test
 • Sammen med dokumentationen fremvises gyldigt ID
 • Dokumentation kan være fysisk eller digitalt
 • Dokumentationen skal indeholde elevens navn svarende til navn på gyldigt ID, tidspunkt for test samt testsvar
 • Svaret på testen skal være negativt (fx ikke påvist)
 • Vi kontrollerer mindst 2 gange ugentligt (en betingelse for genåbningen)

Fritagelser for test 

 • Medicinske årsager, som bevirker, at man ikke bør testes med PCR- eller antigentest.
 • Fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som bevirker, at man ikke bør testes med PCR- eller antigentest.
 • Hvis du tidligere har væres smittet med COVID19, som kan påvises ved et positivt testsvar (se regler ovenfor). Testsvaret må på fremvisningstidspunktet ikke være mindre end 14 dage og højst være 8 måneder gammel.
 • Vi kan bede dig om en lægeerklæring, som dokumentation for fritagelsen – denne vurdering foretages af uddannelsesinstitutionen. Beder vi om en lægeerklæring, afholder vi udgifterne til denne.
 • Hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccine mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 godtages som fritagelse: Mellem 14 dage og 42 dage efter første dosis (ved vaccineforløb med 2 x dosis); Umiddelbart efter anden dosis (ved vaccineforløb med 2 x dosis) eller 14 dage efter 1. dosis (ved vaccineforløb med 1 x dosis).
 • Elever, der skal fritages, skal tage en dialog med uddannelseslederen / nærmeste leder for en konkret og individuel vurdering.


Nær kontakt til en smittet? Det skal du gøre…

  1. Hvis du er nær kontakt til en smittet eller har symptomer på COVID-19 skal du testes med en PCR-test. Du skal have 2 test.
  2. Coronaopsporing hjælper dig med at afklare, hvilke to dage du skal testes.
   Hvis du ikke selv er blevet ringet op af Coronaopsporing, skal du ringe på tlf. 70 20 02 33 (tast 2).
  1. Når du kender de to dage, du skal testes, reserverer du dine tests ved at ringe på tlf. 32 32 05 11 (tast 2).
  2. Herefter skal du bestille dine to reserverede test på coronaprover.dk.

Symptomer? Det skal du gøre 

 • Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge.
 • Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv booke tid til test direkte på coronaprover.dk.
 • Hurtigtest/kviktest må ikke bruges, når du er nær kontakt eller har symptomer. Bestil tid til test, som beskrevet ovenfor hos TestCenter Danmarks testcentre. 
 • Det er vigtig du giver skolen besked hurtigst muligt, hvis du bliver smittet med COVID-19, læs mere under FAQ-punktet "Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg, smittet eller er nær kontakt?”.

Vaccinationer af elever i praktikken på SOSU-uddannelserne

Skolen har modtaget følgende udmelding fra kommuner og regionen:

Kære elever.

Vi er rigtig glade for, at det fortsat er muligt for os at afvikle praktikforløb på social- og sundhedsuddannelserne.

Som I alle ved, så er vaccinen mod Covid-19 kommet til landet, og Sundhedsstyrelsen har sendt information ud til regioner, kommuner m.fl. om, hvordan vaccinationsindsatsen mod covid-19 skal organiseres. Det gælder bl.a. udvalgt personale på sygehuse og plejecentre, som arbejder tæt på patienter og borgere, der er i høj risiko.

På sygehuse og i kommuner i Syddanmark opfattes I på lige fod med personalet, og I vil derfor være omfattet af tilbud om vaccination som det øvrige personale på den afdeling, hvor I er i praktik. Desværre er der endnu kun et begrænset antal vacciner i Danmark, og derfor prioriteres vaccinerne til det frontpersonale, der er i størst risiko for smitte.

Det vil sige, at elever på Covid-afsnit, FAM, intensiv, på plejehjem eller på andre afdelinger med høj risiko for smitte, er nogle af de første til at få tilbudt vaccinen sammen med det øvrige personale.
Elever, der er i praktik på områder, hvor man endnu ikke er blevet tilbudt vaccinen, vil ikke få tilbuddet, før resten af personalet på den pågældende afdeling bliver tilbudt vaccination.


Skal jeg gå med mundbind/visir

Fra den 14. juni skal du ikke længere bære mundbind/visir på skolen.

 

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg, smittet eller er nær kontakt?Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du som udgangspunkt blive hjemme, hvis du er syg.
Som elev skal du huske at melde dig syg i Uddata+ og til din ansættende myndighed, som du plejer.
Har du symptomer på corona eller nær kontakt skal du hurtigst muligt få taget en PCR-test.
Hvis du bliver pålagt at gå i isolation eller bliver smittet med coronavirus, COVID-19, bedes du:

  • Give skolen besked med det samme – til din underviser eller på 73 33 43 00
  • Blive hjemme
  • Give besked til andre, du kan have smittet

Generelt om isolation:

  • Hvis du testes positiv for COVID-19, skal du gå i selvisolation:
  • indtil 48 timer efter at du ikke længere har symptomer, eller
  • efter 10 dage, hvis du har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som hoste eller tab af smags- og lugtesans.
  • Hvis du testes positiv for COVID-19 uden at have symptomer, gælder følgende:
  • Du skal selvisoleres i 7 dage, efter testen blev taget og anses herefter for at være smittefri.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjecer herunder (findes på flere sprog):

Tidligere testet positiv med covid-19

Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de seneste8 måneder, skal du som udgangspunkt ikke testes igen, da testen kan være positiv pga. inaktiv virus.

Efter 8 måneder er forholdsregler lig personer, der ikke har været smittet.

Hvis du indenfor den 8 måneders periode bliver nær kontakt til en person, skal du dog være ekstra opmærksom på, om du får symptomer. Hvis du får symptomer, anbefales det, at du går i selvisolation og bliver testet.

Læs mere i pjecen fra SST ved at klikke her.

Skal jeg testes selvom jeg er vaccineret?

Ja, det anbefales fra sundhedsmyndighederne, at du stadig testes, selvom du er vaccineret.

Hvad gør jeg hvis jeg er i risikogruppeInformation om personer i øget risiko – se mere her

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i øget risiko, skal du tale med din læge.
Herefter kan du tage en dialog med uddannelseslederen for en konkret og individuel vurdering af videre færd.

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitte, når jeg er på skolen?

Alle på SOSU Syd kan være med til at begrænse risikoen for smitte. Derfor er det er vigtigt at være opmærksomme på vores adfærd sammen og hver for sig.


Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

 • Benyt den indgang, toilet og printer som er tættest på dit lokale. Brug gerne albuen til at åbne døre – der er skilte på de steder, hvor I kan bruge det trick
 • I klassen er afstandskravet om muligt 2 meter, bordene står i L-form og mundbind eller visir kan tages af i undervisningen. Men husk stadig de gode råd: Vask hænder ofte og brug håndsprit, host eller nys i dit ærme, undgå håndtryk, kys, kram og begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring, hold afstand og bed andre vise hensyn – og er du syg, så bliv hjemmePå vores trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang er det vigtigt at holde til højre. Hold øje med skilte og plakater både på vægge og på gulvet.
 • Hold 2 meters afstand på fællesarealer.
 • Kantinen er det vigtigt at holde afstand og følge de skilte, der er sat op. Kantinen betjener jer én ad gangen, så undgå at I er for mange sammen i køen – og hold 2 meters afstand mellem jer. Er dine venner gået med, så bed dem vente på dig udenfor køen. 
 • I klasselokaler, åbent læringscenter mv. har skolen sørget for, at der er sprit mv., så I selv kan spritte borde og kontaktflader af, når I skal overlade lokalet til andre – luft gerne ud imens I spritter af og gør rent. 
 • Det er en fordel at bruge Smitte|stop app´eni forbindelse med smitteopsporing.
  App´en er tilgængelig til Android og iOS, men kræver pt. iOS 13.5 eller nyere – læs mere her

 • Også uden for skolen er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Særligt I unge mennesker kan finde gode råd i denne pjece  (Åbner PDF dokument) 

IT -Support

Alle benytter IT i deres daglige arbejde, hvilket betyder, at der også er et stort behov for IT-support. Vi, i IT-supporten, vil gøre vores bedste for at yde god og effektiv IT-support, men for at vi kan gøre det, har vi brug for din hjælp.

Kontakt IT-supporten:
1. Send en mail til support@sosu-syd.dk. Der sidder et team af IT-supportere klar til at besvare din henvendelse, så udlad at sende mails til IT-teamets arbejdsmail!
2. Beskriv i emnefeltet hvad din henvendelse drejer sig om. Fx Hjælp til at logge på Uddata+
3. Afvent venligst svar fra IT-Supporten. Begynd ikke at sende flere mails eller ringe, det giver en længere svartid for alle.
4. Spørg gerne en kollega, en klassekammerat eller en underviser inden supporten kontaktes.

Eleverne bruger eget IT-udstyr. Hvor udlån af skolens pc’ere er absolut nødvendigt, sker udlån på langtidsbasis så smitteoverførsel via IT-udstyr undgås. Ved it-udlån kontaktes IT-supporten via mail support@sosu-syd.dk

Hvordan får jeg undervisning, hvis jeg er hjemsendt?

Hvis du som elev eller kursist er hjemsendt på grund af mistanke om smitte med coronavirus, covid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, så får du mulighed for at deltage i undervisningen alligevel. Det kan være i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Det kan også være hjemmeopgaver, som du får til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering af din underviser.
Det samme gælder hvis du er hjemsendt smittet med coronavirus, covid-19 uden at være syg.

Du modtager hjælp til at gennemføre fjernundervisning eller virtuel undervisning enten fra din underviser eller IT supporten. Hjælpen gennemføres online eller efter aftale med den enkelte.

Får jeg som elev, fravær, hvis jeg er hjemsendt eller syg på grund af coronavirus?

Så længe du følger din undervisning, men er hjemme af covid-19-relaterede årsager, får du ikke fravær. Hold dig opdateret på Uddata+ og sørg for at aflevere de materialer, som dokumenterer, at du arbejder hjemme med opgaverne, så din underviser ved det til den daglige fraværsregistrering.

Hvis du er for syg til at følge undervisningen pga. coronavirus, covid-19, skal du melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Det er vigtigt at usikkerhed og bekymring i forhold til fravær ikke er grund til, at du trodser sygdomstegn og kommer i skole alligevel. Bliv hjemme hvis du er syg. 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan få passet mit barn?

Vi er klar over, at det kan give problemer for forældre, når børn bliver hjemsendt pga mistanke om smitte.
Du er dog selv ansvarlig for at få passet dine børn, hvis du ikke kan have dem hjemme, mens du er til undervisning.
Aftal med din underviser om du kan arbejde på andre tidspunkter af dagen.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece på følgende link: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? 

 

 

Til elever på grundforløb

For elever på uddannelsesaftale kan arbejdsgiver ønske individuelle aftaler. Du vil i så fald blive kontaktet.

Du skal derfor dagligt checke informationer på Uddata+ og på skolens hjemmeside.


Til elever på hovedforløb

Alle elever, der jf. deres uddannelsesplan er i en skoleperiode, skal fortsat undervises i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Undervisning regnes som ”normal” undervisning.

Optagelse til hovedforløb
Skolen kan optage dig på hovedforløbet, uden at du har opnået praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet. Dit standpunkt kan erstatte et prøveresultat.

Eksamen med fysisk fremmøde

For at undgå smitterisiko gælder følgende i forbindelse med eksamen på SOSU Syd:

 • Elever lader sig teste så tæt på prøven som muligt og så et svar på testen kan nås inden første fremmøde i relation til prøven. En gyldig negativ test må ikke være mere end 72 timer gammel.
 • Eleven får besked om eksamenslokale og hvilken indgang, der skal benyttes
 • Eleven møder ikke op tidligere end 30 min. før sin eksamen og forlader skolen umiddelbart efter eksamen
 • Familie, kollegaer og venner skal vente udenfor og begrænses til de nærmeste
 • Der vil være sprit tilgængelig i lokalet, og eksaminator afspritter kontaktpunkter og udskifter glas stole mv. mellem hver eksaminand
 • Eksaminationslokalerne soigneres i pauserne

Bliver min eksamen aflyst?


Om det skulle blive nødvendigt kan skolen fravige regler om en prøves tilrettelæggelse. Det gælder eksempelvis:

 • Regler om gruppeprøver
 • Regler om tilsynsførende ved online prøver
 • Beslutning om aflysning af grundfagsprøver samt prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet og grundforløbsprøven. Aflyses prøven ophøjes standpunktskarakteren til prøveresultat.
 • Regler om grundforløbsprøven og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer

Udskydelse af afsluttende prøver

Skolen kan beslutte, at en afsluttende prøve kan gennemføres på et senere tidspunkt. Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, kan praktikken og du efter aftale forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. 

Fremfor at aflyse en prøve, vil skolen dog helst gennemføre prøver ved at omlægge til en virtuel prøve.

Hvordan skal jeg forholde mig til min praktik?

Du skal kontakte din arbejdsgiver og holde dig orienteret hos dem, om hvordan du skal forholde dig og hvorvidt du skal møde på arbejde.
Din praktik kan ændres. Dette kan betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale. Det kan ske, hvis du bliver sendt i ekstra praktikophold i op til to måneder pga. kritiske samfundsfunktioner.
Rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder kan fraviges efter aftale mellem dig, dit praktiksted og skolen.

Inden du skal starte i praktik på regionens sygehuse eller i det kommunale sundhedsvæsen opfordres du til at blive testet for Covid-19 og anbefalingen er, at du testes med en PCR-test. Resultatet af testen skal være negativ og må max. være 72 timer gammel.

Kontakt altid din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om forholdene.

 

Får jeg stadig min SU?

Ja, SU bliver stadig udbetalt forud og på månedlig basis.

Kan man stadig søge ind på uddannelserne?

Du kan stadig søge ind på uddannelserne som tidligere. Spørg evt. en af vejlederne hvis du er i tvivl om noget.

Hvad gør vi med motion?

Motion foregår foreløbig kun udenfor og planlægges som det fremgår af dit skema. Skolen følger retningslinjerne for organiseret idræt.

Studieture, udlandspraktik og rejser generelt

Vi tager på studieture, når det har et fagligt formål og når det kan ske med opretholdelse af de anbefalede retningslinjer for god afstand og hygiejne.
Udlandspraktik er i øjeblikket aflyst.

Rejser og forholdsregler

Udenrigsministeriet opdaterer løbende deres rejsevejledninger.
Du kan læse mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger her https://um.dk/da/ (Ctrl+klik for at følge link)

Hvis du trods opfordringen har rejst til et af de områder, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, så følger vi her på skolen sundhedsmyndighedernes anbefaling om at forebygge smittefare og du opfordres til at lade dig teste for COVID-19 efter hjemkomst og først møde ind på skolen, når der er negativ testsvar.

Efteruddannelse i Covid-19 tider, hvad gør jeg?

Har du planlagt at deltage i efteruddannelse i nedlukningsperioden, er uddannelsen enten omlagt til fjernundervisning, aflyst eller udsat til efter nedlukningen i 2021. Berørte deltagere får direkte besked herom via E-Boks. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursusadministrationen på tlf. 73 33 43 00  eller mail: kurser@sosu-syd.dk.

Nødundervisning

Hvis du er i gang med en efteruddannelse med fysisk fremmøde på skolen, men er forhindret i at deltage, fordi du afventer svar på en Covid-19 test, er positiv men i stand til at deltage hjemmefra, så gennemføres undervisningen som ”nødundervisning”.
Nødundervisningen kan bestå af virtuel undervisning, hvor du deltager i holdundervisningen online eller vha. fjernundervisning, som består af digitaliseret efteruddannelse. Uddannelsens undervisere vælger den løsning, der pædagogisk og didaktisk vurderes bedst egnet til undervisningsindholdet. Og du modtager IT-hjælp til at deltage i nødundervisning.

Det er vigtigt, at du HURTIGST MULIGT kontakter kursusadministrationen på mail: kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73 33 34 00. Kursussekretærerne vil formidle den videre kontakt angående ”nødundervisning”.

Syg med Covid-19

Hvis du er syg med Covid-19, og ikke kan deltage i planlagt undervisning, skal du ligeledes HURTIGST MULIGT kontakte kursusadministrationen på kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73 33 34 00. Kursussekretærerne vil i disse tilfælde fraværsregistrere dig og give underviseren på uddannelsen besked om, at du er syg.

Hvor kan jeg blive testet

Skolen har etableret sit eget testcenter. Du vil som elev på skolen blive testet 2 gange om ugen, enten mandag og torsdag eller tirsdag og fredag, i de uger du har fysisk fremmøde på skolen.
I de uger du har undervisning hjemme, skal du benytte regionens teststeder, hvis du har brug for at blive testet.
Når du møder ind til undervisning mandag morgen, skal du have en gyldig test, testen skal være gyldig frem til første test på skolen (dette fremgår af dit skema)

Find dit nærmeste testcenter her.

Du kan også finde en oversigt her på siden.

For alle kvikteststeder gælder at:

 • Du skal ikke bestille tid for at få foretaget en kviktest - Du skal blot møde op med dit sygesikringsbevis og med et mundbind/visir på
 • Der er tale om næsepodning
 • Testen tager få minutter, og du får svar på sms eller e-mail inden for 15 minutter
 • Du skal være over 12 år for at blive testet

For at få en PCR-test skal du bestille tid. Det kan du gøre her https://www.coronaprover.dk    

Aabenraa – læs mere her 

COVID19 test med tidsbestilling (PCR -test)    

 • Testcenter Sønderjylland, Aabenraa: Skånevej 5, 6230 Rødekro
 • Testcenter Sønderjylland, Kruså: Flensborgvej 13C, 6340 Kruså
 • Testcenter Sønderjylland, Frøslev: Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg - indkørsel via Hermesvej

COVID19 test uden tidsbestilling (kviktest)

 • Carelink Testcenter, Aabenraa: Vestergade 14, Bygning 7, 6230 Rødekro (mandag - søndag 8-20).
 • Region Syddanmark Testcenter, Padborg: Visherredsvej 3 (det gamle Meritten) (mandag - fredag 7-18).
 • Arena Aabenraa: (mandag 7-14; tirsdag 10-17; onsdag 7-14; torsdag 10-17 og fredag 8-18).
 • Grænsehallerne i Kruså: (onsdag 8-12 og søndag 10-16).
 • Tinglev Fritidscenter: (mandag 14-18 og torsdag 8-12).
 • Bylderup-Bov Idrætscenter: (mandag 8-12; onsdag 14-18 og lørdag 10-16).
 • Løjt Idrætsanlæg: (mandag 7-12.30 og onsdag 13-18)
 • Kliplevhallen: (tirsdag 7-12.30)
 • Felsted Hallen: (fredag 13-18)

Haderslev – læs mere her 

COVID19 test med tidsbestilling (PCR -test)

 • Testcenter Haderslev på Falkstationen, Grønningen 1A, 6100 Haderslev

COVID19 test uden tidsbestilling (kviktest)

 • Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25, 6100 Haderslev (mandag - søndag 9 - 12 og 12.30 - 19)
 • Sundhedscenter Vojens, Rådhuscenteret 7, 6500 Vojens (mandag - søndag 9 - 12 og 12.30 - 19)
 • Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram (mandag - søndag 9 - 12 og 12.30 - 19)
 • Gågaden i Haderslev, Storegade 13, 6100 Haderslev (mandag - torsdag: 9 - 17.30, fredag: 9 - 18, lørdag: 9 - 14, søndag: Lukket)
 • Kløvervej i Haderslev, Kløvervej 87 B, 6100 Haderslev (mandag - søndag 9 - 12 og 12.30 - 19)

Sønderborg – læs mere her 

COVID19 test med tidsbestilling (PCR -test)

 • Testcenter Sønderjylland, Sønderborg, SSI, Ellegårdvej 16, 6400 Sønderborg (mandag - fredag 7-18; lørdag & søndag 9-17)

COVID19 test uden tidsbestilling (kviktest)

 • Lufthavnen, Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg (mandag, onsdag, fredag 9-12; tirsdag & torsdag 13:30 – 19; lørdag & søndag 9 – 15)
 • Sundhedscentret, Havestuen Grundtvigs Alle 150, 6400 Sønderborg (mandag, onsdag, fredag 13:30 – 19; tirsdag & torsdag 9-12)
 • Guderup Nørregade 11, 6430 Nordborg (mandag, onsdag, fredag 9-12; tirsdag & torsdag 13:30 – 19)
 • Udviklingshuset, ved hovedindgangen, Skolevej 4, 6430 Nordborg (mandag, onsdag, fredag 13:30 – 19; tirsdag & torsdag 9-12)
 • Sundeved Bibliotek, Skolevej 8, V. Sottrup, 6400 Sønderborg (mandag, onsdag, fredag 9-12; tirsdag & torsdag 13:30 – 19)
 • Broager Sparekasse Skansen, Forhallen Gl. Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg (mandag, onsdag, fredag 13:30 – 19; tirsdag & torsdag 9-12)
 • Ahlmannsparken, Ahlenfeldtvej 4, 6300 Gråsten (mandag, onsdag, fredag 9-12; tirsdag & torsdag 13:30 – 19)
 • Broager Hallen, Skolevej 5, 6310 Broager (mandag, onsdag, fredag 13:30 – 19; tirsdag & torsdag 9-12)
 • Augustenborg Hallen, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg mandag, onsdag, fredag 9-12; tirsdag & torsdag 13:30 – 19)
 • Hørup Hallen, Vestervej 42 B, 6470 Sydals (mandag, onsdag, fredag 13:30 – 19; tirsdag & torsdag 9-12)

Tønder – læs mere her 

COVID19 test med tidsbestilling (PCR -test)

 • Nordre Industrivej 5A, 6270 Tønder (mandag - søndag 7:30-18)

COVID19 test uden tidsbestilling (kviktest)

 • Tønder Sport- og Fritidscenter, Sønderlandevej 4, 6270 Tønder (mandag - fredag 1-18)
 • Toftlund Hallerne, Stadionvej 5, 6520 Toftlund (mandag 9-16:30)
 • Skærbækcentret, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk (tirsdag 9-16:30)

Hvis jeg bor i Tyskland

Læs de seneste nyheder vedr. corona situationen i Danmark på dette link. 

 

 

Webdesign byro aabenraa