Udd livskvalitet

Lokalt Uddannelsesudvalg

Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) består af et lige stort antal arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter, som rådgiver os om uddannelser, undervisningsplaner, valgfag, praktik samt om arbejdsmarkedsuddannelser, udbudspolitik og samarbejdet med det lokale arbejdsmarked. Lokalt Efteruddannelsesudvalg (LEU) er i dag sammenlagt med LUU.

LUU samarbejder med EPOS - hent relevante links herunder:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse
Behovsindmelding
Forretningsorden
Årshjul for dialog med LUU om udviklingstendenser

 

 3 fagkyndige medlemmer repræstenrerende kommunerne i Sønderjylland

2 fagkyndige medlemmer repræsenterende Region Syddanmark

1 fagkyndigt medlem repræsenterende private udbydere

6 fagkyndige medlemmer repræsenterende faglige organisationer

4 tilforordnede uden stemmeret

1 observatør

Mere i denne kategori: Censor »
Webdesign byro aabenraa