Lokalt uddannelsesudvalg

 

Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) består af et lige stort antal arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter, som rådgiver os om uddannelser, undervisningsplaner, valgfag, praktik samt om arbejdsmarkedsuddannelser, udbudspolitik og samarbejdet med det lokale arbejdsmarked. Lokalt Efteruddannelsesudvalg (LEU) er i dag sammenlagt med LUU.

LUU samarbejder med EPOS - hent relevante links herunder:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse
Behovsindmelding
Forretningsorden
Årshjul for dialog med LUU om udviklingstendenser

 

Fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland
Formand Britt Kildahl, Sønderborg kommune
Medlem Birgit Rasmussen, Tønder kommune
Medlem Lene Hornstrup, Aabenraa kommune
Medlem Nicolai Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa
Medlem Ulla Bram, Haderslev kommune
Fagkyndige medlemmer repræsenterende Region Syddanmark
Medlem Lone Nicolaisen, Sygehus Sønderjylland
Medlem Ghita Neitzel, Sygehuspsykiatrien
Fagkyndige medlemmer repræsenterende faglige organisationer
Medlem Jytte Østergaard, FOA
Medlem Gitte Paulsen Mikkelsen, FOA
Medlem Christel Blenner, FOA
Næstformand Alice Andersen, FOA
Medlem Michael Bothmann Jensen, FOA
Medlem Vakant
Medlem Steen Hansen, 3F
Tilforordnet uden stemmeret
Medlem Anne Søgaard, Underviser/Konsulent for efteruddannelse
Medlem Susanne Gye Larsen, Uddannelseschef
Medlem Ulla Martens, Uddannelseschef
Medlem Morten Laursen, Elev
Medlem Malene Boll Madsen, Elev
observatør
  Lotte Dalegaard Pedersen, Direktør

 

 

Mere i denne kategori: « Rygepolitik på SOSU SYD Kantinen »
Webdesign byro aabenraa