Anna-Marie Kjaer Juergensen
Anna-Marie Kjær Jürgensen
Underviser/Barselsorlov
icon.handset 20 15 22 59
Christina A. Nissen
Christina Arnfred Nissen
Ledelseskonsulent
icon.handset 24 60 39 96

031419Dorthe Mortensen ny

Dorthe Mortensen

HR medarbejder

icon.handset 73 33 43 00  icon mobil 29 34 63 98

Gitte Astrup Thørring 2019

Gitte Astrup-Thørring

Underviser/uddannelseskoordinator

 icon.handset 73 33 43 00

icon.envelope gat@sosu-syd.dk

Gitte Kongsted
Gitte Bodholdt Kongsted
Underviser
 
icon.handset 74 43 33 00
heidi jeppesen 2018
Heidi Jeppesen Bockmann

Konstitueret Uddannelsesleder/

Underviser

icon.handset 40 42 52 35
Ingrid Robl
Ingrid Hede Robl
Koordinator/Uddannelsesvejleder
 
icon.handset 23 37 09 60
jan adolf hansen 2017
Jan Adolf Hansen

Konstitueret uddannelsesleder/
Underviser

icon.handset 30 71 83 52

 icon.envelope jah@sosu-syd.dk

janne schack raffnsoe 0418
Janne Schack Raffnsøe

Kommunikationskonsulent


icon.handset 29 26 86 56

Janni Marcussen
Janni Marcussen
Debitorbogholderi,
løn- og personaleadministration
Barselsorlov
Julie Thysen
Julie Rubeck Brudvig Thysen
Underviser
 
icon.handset 20 53 89 65
Karen Kulmbak
Karen Kulmbak

Ledelsessekretær

icon.handset 73 33 43 46   mobil 20 12 16 03

icon.envelope  kk@sosu-syd.dk

Kirsten Ansbjerg Blank1
Kirsten Ansbjerg Blank
Uddannelsessekretær

icon.handset 73 33 43 55
Kirsten Bjorholm
Kirsten Bjorholm Andersen
Underviser
 
icon.handset 40 48 23 52

Lars Martinsson

Lars Martinsson

Uddannelsesvejleder

 

icon.handset 73 33 43 00

200918Linda 2018 lille
Linda Plüger Vejbæk

Leder af økonomifunktionen

icon.handset 73 33 43 38
icon.envelope lpv@sosu-syd.dk
IMG 1857Marianne Havn
Marianne Havn
Uddannelsesleder GF1 & GF2 SOSU
 
icon.handset 61 12 87 61
Marion Frisk Mortensen
Marion Frisk Mortensen
Underviser/Læsevejleder
 
icon.handset 40 48 22 93
Mark Arpe Mortensen
Mark Arpe Mortensen
Underviser, teknologikoordinator

 icon.handset 61 66 68 96
Nathalie Soerensen
Nathalie Sørensen
Undervisningsassistent
 
icon.handset 29 34 31 34
rasmus strudsholm
Rasmus Strudsholm

Underviseer/Sundhedskoordinator

 
icon.handset 24 63 41 78 
rikke falkenløve knudsgaard
Rikke Falkenløve Knudsgaard 

Underviser

 

icon.handset 51 64 09 80

 icon.envelope rfk@sosu-syd.dk

Tina Bonde Andersen
Tina Bonde Andersen
Sekretær for 
uddannelsesvejledningen
icon.handset 73 33 43 92
Tina Skafte0619
Tina Hertz Skafte
Efteruddannelseschef 

icon.handset 20 34 41 37  
Tina Mette Dominicussen sh
Tina Mette Dominicussen
Uddannelsesleder - GF2 & HF PAU
 
icon.handset 51 14 55 02
Webdesign byro aabenraa